วันนี้เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิก สากล กรรมการสหพันธ์แบดมินตันโลก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันสะสมคะแนนโลก HSBC BWF World Tour Super 500 รายการ "TOYOTA Thailand Open 2018" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวม 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,550,000 บาท ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนาม กีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน

มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อให้นักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับโลก โดยมี คุณอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จากัด รวมทั้ง Yonex Thailand คุณกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์สเปเชียลลิตี้ จากัด พร้อม ด้วย คุณอัษฎาพร วรรณพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ประเทศไทย และสื่อมวลชน ตลอดจน นักกีฬาแบดมินตันไทยเข้าร่วมในพิธี

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “เป็นความปลื้มปีติของสมาคม กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ HSBC BWF World Tour Super 500 รายการ "TOYOTA Thailand Open 2018" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อให้นักกีฬา แบดมินตันของประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับโลก อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการนารายได้เข้าสู่ประเทศไทย เพราะเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายในประเทศให้มีการขยายตัวมากขี้นอย่างมีนัยสาคัญ และอื่นๆ

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงส่งเสริม สนับสนุนกีฬาแบดมินตัน ได้พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อมอบแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน 5 ประเภท เป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติ สูงสุดแก่ผู้ได้ครองถ้วยพระราชทาน

และเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี ที่การแข่งขันแบดมินตันรายการ Thailand Open ยกระดับจาก Super 300 (Grand Prix Gold เดิม) มาเป็นระดับ Super 500 (Superseries เดิม) และเพิ่มเงินรางวัลรวมจาก 120,000 เป็น 350,000 ดอลลาร์สหรฐั หรือเกือบ 3 เท่า

รูปแบบแสงสียิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการดีไซน์ผสมผสาน Multimedia กับรูปแบบแสงสีเสียง ที่มาพร้อมกับ Laser Technique เพื่อทาให้สนามแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทย โดยเชื่อว่าจะมีผู้เข้าชมเป็น จานวนมาก อันเป็นผลเนื่องมาจากความสาเร็จในการจัดการแข่งขันรายการ TOTAL BWF Thomas and Uber Cup Finals 2018 การแข่งขันคร้ังนี้ จะเป็นอีกครั้งที่พี่น้องชาวไทยจะกล่าวขวัญถึง และเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาไทย ได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก

ขอขอบคุณ บรรดาสปอนเซอร์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันแบดมินตันในครั้งนี้ BWF ,TOYOTA , HSBC , TOTAL , การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , Yonex , กองทัพอากาศ , Plan B , บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) , กรมพลศึกษา ,จังหวัดอาคิตะ กับ เมืองมิซาโตะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรมอโนมาแกรนด์”

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด กล่าวว่า “โตโยต้า ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการจัดการแข่งขัน และ การให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่าง ๆ สาหรับแบดมินตันนั้น ถือเป็นกีฬาอีกชนิดหน่ึง ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย และนักกีฬา ของเราได้สร้างผลงานในระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ โตโยต้าได้รับโอกาสให้เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ตลอดจน สนับสนุนการจัด การแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยที่รัก และชื่นชอบกีฬาแบดมินตัน และร่วมสานฝันให้นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ สร้างผลงานในการแข่งขันรายการระดับโลก โดยล่าสุด ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักกีฬาทีมแบดมินตันหญิงของไทย ได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศจากการคว้ารางวัล รองชนะเลิศ ประเภททีมหญิงชิงแชมป์โลก อูเบอร์ คัพ