วาระการประชุม กกท. ประกาศรองรับการจัดตั้งสมาคมกีฬาใหม่อย่างเป็นทางการ จั้มพ์โร้ป กีฬาสายพันธุ์ใหม่ตามมติเห็นชอบของสมาคม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาเพิ่มเติม (จัมป์โร้ป : Jump Rope) ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2558 มาตรา 52 “ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัตินี้”

ทั้งนี้ จัมป์โร้ป (Jump Rope) เป็นการพัฒนาการมาจากการเล่นกระโดดเชือก โดยใช้เทคนิค ทักษะใหม่ ๆ เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มีการจัดแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541  ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

สำหรับประเทศไทย สมาคมจั้มพ์โร้ปประเทศไทยเป็นสมาชิกของ World Jump Rope Federation และจั้มพ์โร้ป (Jump Rope) เป็นชนิดกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหพันธ์จั้มพ์โร้ปนานาชาติ International Jump Rope Union (IJRU) ที่ SportAccord รับรองให้เป็นสมาชิกประเภท Obsever ลำดับที่ 10 ในการประชุม SportAccord Convention เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2561 ณ  กรุงเทพฯ