งานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ชูโยบายในการลดปัญหาเด็กแว๊น พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก

สมาคมกีฬารถจักรยานยนต์เพื่อคนรุ่นใหม่ (MSANG) หรือ เอ็มแซง จัดงานแถลงข่าวนโยบายและแผนงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

โดยมี พันตำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการกองแผนการกิจการพิเศษสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ, นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว

พันตำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญกับสังคม จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรพบว่ายานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด เนื่องจากขับขี่ด้วยความเร็วสูง ขับขี่ด้วยความประมาท ไม่เคารพกฎจราจร ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญโดยจัดโครงการดีๆหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ Road to Race ลดอุบัติเหตุจากถนน สู่สนามแข่ง"

"วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วยรณรงค์และเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเด็กแว้น นำไปสู่การขับขี่ที่ปลอดภัยและการแข่งขันที่มีการควบคุมอย่างมีระเบียบ นอกจากยังมีช่วยกันสร้างความมีน้ำใจบนท้องถนนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น"

ทางด้าน พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช ได้เผยถึงการแก้ปัญหาสังคม รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมาคมฯว่า "ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของโลก เข้าขั้นวิกฤตก็ว่าได้เพราะว่าคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากการขาดระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปัญหาที่เรื้อรังมานานคือปัญหา 'เด็กแว้น' ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมาคมฯจึงขอเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

"วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ภายในประเทศทั้งสมัครเล่นและอาชีพ , ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ, พัฒนานักกีฬาในประเทศสู่สากลและเป็นนักกีฬาอาชีพมากขึ้น, ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก นักกีฬา และบุคลากร ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ทางสมาคมฯกำหนด"

"นอกจากนี้สมาคมฯยังได้มีการจัดทำกฎกติกาสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทุกประเภทให้มีมาตรฐานสากล และมอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยนำไปบังคับควบคุม กำหนด ดูแล การแข่งขัน สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยให้ลดช่องว่างทางสังคม และช่วยลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกีฬายานยนต์ของไทยสู่สากล"

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า "ผมขอกล่าวชื่นชมท่านนายกสมาคม และผู้ร่วมก่อนตั้งสมาคมฯ ที่ให้ความสำคัญกับสังคม และมีความจริงจังในการพัฒนากีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และมีแผนยกระดับการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานสากล จึงขอเป็นอีกแรงที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมของสมาคมฯ ลุล่วงทุกกิจกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่"