กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต สู้ศึกไทยลีก 4 เพื่อก้าวสู่ทีมฟุตบอลมืออาชีพและพัฒนาเยาวชน

พุธที่ 18 เม.ย.61 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต นายบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต  

โดยการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้ มีดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีคณะกรรมการสโมสรฯ นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน,ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ,ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.),ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลฯ  และนักฟุตบอล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วยในครั้งนี้

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานเท่านั้น แต่เรายังให้การให้ความสำคัญในด้านกีฬาโดยการสนับสนุนทีมฟุตบอลไทย เพื่อก้าวสู่ทีมฟุตบอลมืออาชีพในวงการกีฬา และผลักดันให้เยาวชนไทยมีความสนใจในการเล่นกีฬาอีกด้วย