ฝ่ายเทคนิคกีฬาลั่น สนามกีฬากลางและสนาม ร.ร.ควนขนุน พร้อมรับทีมฟุตบอลทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ พัทลุงเกมส์

ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นหัวหน้าภาค 4 และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน-4 พฤษภาคม 61 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 61  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”  ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 61 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่าง  18-22 มกราคม 62 ณ จังหวัดเชียงราย

ด้านความพร้อมของสนามฟุตบอล นายณรงค์  โสภารัตน์  กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคนิคกีฬา ได้เผยว่า "สำหรับสนามแข่งขันฟุตบอล เราได้ใช้ 2 สนาม คือสนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง และ สนาม ร.ร.ควนขนุน ซึ่ง อบจ.พัทลุง เป็นผู้ดูแลทั้งสองสนาม และตอนนี้สนามทั้งสองสนามทางอบจ.พัทลุง ได้ทำการปรับปรุ่งพร้อมใช้แข่งขันแล้วโดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางชมรมฟุตบอลของจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดูแล"

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เริ่มวันที่ 25 เมษายน 61  จังหวัดพัทลุง  พบกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นคู่เปิดสนาม  ณ.สนามกีฬากลาง อบจ.พัทลุง เวลา 18.00 น.