ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสปี 2560

          ประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) เกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ขวาสุด) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสปี 2560 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี โดยครั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้เข้าไปปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ตลอดจนช่วยปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ณ โรงเรียนบ้านวังมน จ.หนองบัวลำภู เมื่อเร็วๆ นี้