ลุงสว่าง จันทร์พราหมณ์ ดาวเด่นกรีฑาเอเชียลงทำการแข่งขันในรุ่นอายุ 95 ปี ทั้งหมด 5 รายการ ในศึกกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเซีย  เป็นประธานในการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ ห้องประชุมสำนักรองอธิการบดี สพล.ลำปาง โดยมีผู้จัดการทีมทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจถึงกติกาข้อกำหนดก่อนจะทำการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-11  มี.ค. 61 ที่สนามกีฬากลาง สพล.จ.ลำปาง ซึ่งแบ่งรุ่นอายุออกเป็นทั้งหมด 15 รุ่นอายุ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปและมีการแข่งขันทั้งหมด 21 รายการชาย,หญิง ซึ่งจะแบ่งการแข่งขันเป็นรุ่นอายุ 

โดยปีนี้นักกีฬาที่อายุมากสุดของไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันก็คือ ลุงสว่าง จันทร์พราหมณ์ อายุย่าง 98 ปี ซึ่งเป็นดาวเด่นของกรีฑาเอเซีย ซึ่งคุณลุงสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมด 5 เหรียญทอง จะลงทำการแข่งขันในรุ่นอายุ 95 ปี ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ ทุ่มน้ำหนัก, ขว้างจักร,วิ่ง 100 ม., วิ่ง 200 ม. และพุ่งแหลน โดยรายการแรกที่จะลงทำการแข่งขันก็คือ ทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 95 ปีขึ้นไป วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 07.30 น. 

ขณะที่นักกีฬาหญิงคุณป้า เนี่ยว จันทะมณี  อายุ 90 ปี ลงทำการแข่งขันทั้งหมด 4  รายการประกอบด้วย พุ่งแหลน, ทุ่มน้ำหนัก, วิ่ง 100 ม. และขว้างจักร  ขณะที่ คุณป้าละออ วรรณสุคำ อายุ 94 ปีนั้นลงทำการแข่งขัน  3 รายการประกอบด้วย พุ่งแหลน, ทุ่มน้ำหนัก และข้างจักร ซึ่งคุณป้าละออ จะลงทำการแข่งวันแรก 9  มี.ค. 61 เวลา 07.30 น. ในประเภทพุ่งแหลนในรุ่นอายุ 90-94 ปี ซึ่งลงรุ่นอายุเดียวกับคุณป้าเนี่ยว