จัดเต็มรับตรุษจีน! บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องอิเดมิตสึ ส่งตัวแทนมอบโชครับตรุษจีนแจกทองคำแท่ง 5 บาท 5 รางวัล พร้อมทองรูปพรรณ 1 บาท อีก 40 เส้นในแคมเปญ"ฉลอง48ปี มีเฮ"

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา(15 ก.พ. 61) ดร.ภาวัต กัลล์ประวิทธ์ ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิเดมิตสึ เดินทางมามอบรางวัลให้กับผู้โชคดี จากกิจกรรม "ฉลอง48ปี มีเฮ" ณ ตึก SMMTV ลาดพร้าว48

โดยถือเป็นการมอบรางวัลครั้งสุดท้ายในแคมเปญ "ฉลอง48ปี มีเฮ" ซึ่งจัดหนักจัดเต็มด้วยการแจกทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และทองคำรูปพรรณหนัก 1 บาท อีกจำนวน 40 รางวัล 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
มูลค่ารางวัลละ 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

1. คุณชัยพรรษ  จันทะดวง (กทม.)
2. คุณชัยพรรษ  จันทะดวง (กทม.)
3. คุณเดชฤทธิ์  การกันหา (กาฬสินธุ์)
4.คุณอภิชิต  อุปมา (อยุธยา)

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 40 รางวัล
มูลค่ารางวัลละ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

1. คุณสุริยา  ขัติสร (นครปฐม)
2. คุณเดช แก้วประเสริฐ (ราชบุรี)
3. คุณสัณฑ์ชัย  กิจนพศรี (กาญจนบุรี)
4. คุณจิมมี่ เตโชติอัสนีย์ (กทม.)
5. คุณอิสติมา อายุมั่น (ประจวบ)
6. คุณประกายฝน  เทศนิยม (สุพรรณบุรี)
7. คุณวรรณดี  ทองเพิ่ม (สงขลา)
8. คุณปราณี  ปัญจมทุม (สุพรรณบุรี)
9. คุณสมโภชน์  ลักขณาพินิน (กาญจนบุรี)
10. คุณพิศพร วงษ์ปาน (สุพรรณบุรี)
11. คุณไชยวัฒน์  ศิริดีกิจ (กาญจนบุรี)
12. คุณประภาพรรณ ชัยวันดี (กาญจนบุรี)
13. คุณประทีป  แอบทิพย์ (ราชบุรี)
14. คุณสุวิมล วินิจกำธร (กทม.)
15. คุณประกาศิต รุ่งอารี (กทม.)
16. คุณสมศักดิ์ สุวรรณ์ (ปทุมธานี)
17. คุณกรวิก  ทรงบุญรอด (นครปฐม)
18. คุณบุญเลิศ  เหมือนเผือก (นนทบุรี)
19. คุณวิรันตรี  คำมัน (กำแพงเพชร)
20. คุณสมชาย  อัมพร (ลพบุรี)
21. คุณโสภณ  พลแสน (นครราชสีมา)
22. คุณวีระพงษ์  ณลำปาง (เชียงราย)
23. คุณจงกล  สนธิไชย (ระยอง)
24. คุณนารี นอบนบ (กำแพงเพชร)
25. คุณทิพย์วรรณ  มรรคมนตรี (กาญจนบุรี)
26. คุณปรีชา  เรืองเกิด (ชลบุรี)
27. คุณปิยะวัฒน์  พงศ์วิวัฒนา (นครราชสีมา)
28. คุณเกศิรินทร์  ม่วงจีบ (นครปฐม)
29. คุณภูษิต  มั่นมโนธรรม (ชลบุรี)
30. คุณดำรง  นาคบวรวิจิตร (มหาสารคาม)

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่เป็นตั๋วชมฟุตบอลแดงเดือด 6 รางวัล รวมถึงรถจักรยานยนต์รุ่น HONDA CBR 300R 2017 อีก 3 รางวัล รวมถึงผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับทองคำบางส่วน ทางตัวแทนบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องอิเดมิตสึจะทำการส่งมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีต่อไป