โปรโมชั่น คุ้มเดี่ยวก็ได้ คุ้มคู่ก็โดน จากบัตรเครดิตกรุงศรีฯ ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ทุกสาขา

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซค์ https://www.krungsricard.com/th/Promotion/ปมนำมน/auto-susco.html