วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 13 ฤดูกาล 2017-18 จะทำการเปิดสนามแข่งขันในนัดแรกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภททีมชาย
1. แอร์ฟอร์ซ
2. เกษตรศาสตร์ วีซี
3. คอสโม-เชียงราย วีซี
4. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
5. ศมานันท์-ราชบุรี วีซี
6. ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก
7. เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
8. ขอนแก่น วีซี

ประเภททีมหญิง
1. บางกอกกล๊าส
2. คิง-กรุงเทพ
3. 3BB นครนนท์
4. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
5. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
6. คอสโม-เชียงราย วีซี
7. อาร์เอสยู วีซี
8. ขอนแก่น สตาร์ วีซี

โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. ขอนแก่น สตาร์ วีซี พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

ประเภททีมชาย
18.00 น. ขอนแก่น วีซี พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. บางกอกกล๊าส พบ คิง-กรุงเทพ
อาคารอเนกประสงค์บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

15.00 น. อาร์เอสยู วีซี พบ 3BB นครนนท์
ตึกนันทนาการ ม.รังสิต จ.ปทุมธานี

ประเภททีมชาย
18.00 น. แอร์ฟอร์ซ พบ เกษตรศาสตร์ วีซี
อาคารอเนกประสงค์บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

18.00 น. เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
ตึกนันทนาการ ม.รังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ประเภททีมชาย
18.00 น. ศมานันท์-ราชบุรี วีซี พบ ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ บางกอกกล๊าส
เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

15.00 น. 3BB นครนนท์ พบ คิง-กรุงเทพ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประเภททีมชาย
18.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ แอร์ฟอร์ซ
เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

18.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ เกษตรศาสตร์ วีซี
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมชาย
15.00 น. ศมานันท์ ราชบุรี วีซี พบ ขอนแก่น วีซี
ตึกสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี

18.00 น. พิษณุโลก พบ เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
สนาม จ.พิษณุโลก

ประเภททีมหญิง
15.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ อาร์เอสยู วีซี
สนาม จ.พิษณุโลก

18.00 น. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ ขอนแก่น สตาร์ วีซี
ตึกสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. คิง-กรุงเทพ พบ อาร์เอสยู วีซี
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

15.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

ประเภททีมชาย
18.00 น. เกษตรศาสตร์ วีซี พบ เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

18.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ ศมานันท์-ราชบุรี วีซี
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. 3BB นครนนท์ พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

18.00 น. ขอนแก่น สตาร์ วีซี พบ บางกอกกล๊าส
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

ประเภททีมชาย
15.00 น. ขอนแก่น วีซี พบ แอร์ฟอร์ซ
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

18.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ บางกอกกล๊าส
สนาม จ.พิษณุโลก

15.00 น. อาร์เอสยู วีซี พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

ประเภททีมชาย
18.00 น. ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก พบ แอร์ฟอร์ซ
สนาม จ.พิษณุโลก

18.00 น. เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาสคร พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 3 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. คิง-กรุงเทพ พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

18.00 น. ขอนแก่น สตาร์ วีซี พบ 3BB นครนนท์
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

ประเภททีมชาย
15.00 น. ขอนแก่น วีซี พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

18.00 น. เกษตรศาสตร์ วีซี พบ ศมานันท์-ราชบุรี วีซี
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ ขอนแก่น สตาร์ วีซี
สนาม จ.พิษณุโลก

ประเภททีมชาย
18.00 น. ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก พบ ขอนแก่น วีซี
สนาม จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. อาร์เอสยู วีซี พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

15.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ คิง-กรุงเทพ
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

ประเภททีมชาย
18.00 น. เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร พบ ศมานันท์-ราชบุรี วีซี
อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

18.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ เกษตรศาสตร์ วีซี
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
16.00 น. บางกอกกล๊าส พบ 3BB นครนนท์
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

19.00 น. แอร์ฟอร์ซ พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
ประเภททีมหญิง
15.00 น. คิง-กรุงเทพ พบ ขอนแก่น สตาร์ วีซี
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

18.00 น. บางกอกกล๊าส พบ อาร์เอสยู วีซี
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

ประเภททีมชาย
18.00 น. เกษตรศาสตร์ วีซี พบ ขอนแก่น วีซี
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

18.00 น. แอร์ฟอร์ซ พบ เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
ประเภททีมชาย
15.00 น. ศมานันท์-ราชบุรี วีซี พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

18.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

ประเภททีมหญิง
15.00 น. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
ชาติชาย ฮอลล์ จ.นครราชสีมา

18.00 น. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ 3BB นครนนท์
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2560
ประเภททีมชาย
15.00 น. แอร์ฟอร์ซ พบ ศมานันท์-ราชบุรี วีซี
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

18.00 น. คอสโม-เชียงราย วีซี พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประเภททีมหญิง
15.00 น. 3BB นครนนท์ พบ นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

18.00 น. บางกอกกล๊าส พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
อาคารอเนกประสงค์ บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2560
ประเภททีมชาย
15.00 น. เกษตรศาสตร์ วีซี พบ ไดม่อนฟู้ด-พิษณุโลก
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18.00 น. ขอนแก่น วีซี พบ เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

ประเภททีมหญิง
15.00 น. ขอนแก่น สตาร์ วีซี พบ อาร์เอสยู วีซี
ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.ขอนแก่น

18.00 น. คิง-กรุงเทพ พบ คอสโม-เชียงราย วีซี
ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง