ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย วอนประชาชนอย่ากังวลเรื่องธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบ เผยยังใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 ที่ผ่านมา นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำหนังสือชี้แจงโดยมีเนื้อหาดังนี้ ขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน เพราะธนบัตรแบบปัจจุบันสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่มีกำหนด และเมื่อมีการออกธนบัตรแบบใหม่ในอนาคต ประชาชนก็ยังสามารถใช้ธนบัตรแบบเดิมร่วมกับธนบัตรแบบใหม่ได้ต่อไป

สำหรับการออกธนบัตรแบบใหม่นั้น ต้องได้รับพระบรมราชานุญาต ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะมีธนบัตรแบบใหม่ออกใช้ ธปท.จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน