สมาคมกีฬาฟุตบอล แจ้งไปยังสโมสรด.1 และ ด.2 ให้เตรียมตัวรับเงินสนับสนุนงวดสุดท้าย โดยต้องนำหลักฐานมายื่น 20-28 ต.ค.นี้

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายสนับสนุนสโมสรสมาชิก สำหรับสโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 1 และ สโมสรฟุตบอลดิวิชั่น 2 นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  จึงกำหนดจ่ายเงินสนับสนุนฯ งวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของฤดูกาล 2559  ให้กับสโมสรสมาชิกดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2

 ในวันที่  20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  28 ตุลาคม 2559 ณ  ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (ชั่วคราว) อาคารพงษ์สุภี ชั้น 3 เลขที่ 19 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 17.00น.

โดยสโมสรสมาชิกที่จะรับเงินสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติและสมาชิกภาพครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเตรียมหลักฐานให้พร้อมในการรับเงินสนับสนุนฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว