แบ่โผแล้วจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2559 เตรียมระเบิดความมันส์วันที่ 3-18 ตุลาคม นี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณประตู 7 สนามศุภชลาศัย ได้มีการจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียนกรมพลศึกษาประจำปี 2559โดยได้รับเกียรติจาก นาย ชัชชัย วงศ์บางโพ ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภุมิภาคสำนักการกีฬาและคณะตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกันจับฉลากแบ่งสายซึ่งจะมีกำหนดทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 3-18 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

สำหรับการแข่งขันในรายการนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รุ่นประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปีจากทั้งหมด 51 โรงเรียน 

ผลการจับฉลากในรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
2.โรงเรียนกีฬากรุงเทพ ธนบุรี
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม B

1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล
3.โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
4.โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม C

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2.โรงเรียนสารสาสน์เอกตร
3.โรงเรียนวัดสุวรรณ
4.โรงเรียนรุ่งอรุณ


ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนนนทรีวิทยา
2.โรงเรียนสารสาสน์เอกตร
3.โรงเรียนวัดสุวรรณ
4.โรงเรียนรุ่งอรุณ
5.โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ 
2.โรงเรียนสมุทรปราการ
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม B

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
2.โรงเรียนสมุทรปราการ
3.โรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา สมุทรสาคร

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม C

1.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
2.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
3.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
4.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม D

1.โรงเรียนโบริกานุเคราะห์
2.โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3.โรงเรียนนนทรีวิทยา
4.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม E

1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2.โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์
3.โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
4.โรงเรียนกีฬากรุงเทพ

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม F

1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
2.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
3.โรงเรียนเทพศิรินทร์
4.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.โรงเรียนนนทรีวิทยา

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม B

1.โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ
2.โรงเรียนสตรีอ่างทอง
3.โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กลุ่ม C

1.โรงเรียนศึกษานารี
2.โรงเรียนสงวนหญิง
3.โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ


ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2.โรงเรียนหอวัง
3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม B

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ 
2.โรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา สมุทรสาคร
3.โรงเรียนปุทมคงคา

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม C

1.โรงเรียนทิวไผ่งาม
2.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
3.โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
4.โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม D

1.โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
2.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
3.โรงเรียนสตรีวิทยา 3
4.โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม E

1.โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
2.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3.โรงเรียนนวมินทราชูนิทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
4.โรงเรียนสมุทรปราการ

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม F

1.โรงเรียนปัญญาวรคุณ
2.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4.โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ทีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม G

1.โรงเรียนสตรีวิทยา     2
2.โรงเรียนนนทรีวิทยา
3.โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม A

1.โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
2.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
3.โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม B

1.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2.โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ
3.โรงเรียนเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา สมุทรสาคร

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม C

1.โรงเรียนนนทรีวิทยา
2.โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
3.โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม D

1.โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
2.โรงเรียนศึกษานารี
3.โรงเรียนนวมินทราชูนิทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
4.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์