เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นั่งแท่นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หลังเอาชนะ คะแนนโหวตอย่างท่วมท้น 272 ต่อ 164 เสียง เจ้าตัวเชื่อทุกอย่างต้องดี หากผิดพลาดลงโทษได้เลย เชื่องบดุลไม่ติดลบเหมือนปีนี้แน่นอน

วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยมี นายชยพัทธ์ สุนายนตร์ รักษาการนายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

โดยภายหลังจากวาระที่ 1 ที่ประธานได้พูดกับผู้ร่วมประชุมจบแล้วนั้น ผู้ร่วมประชุมท่านหนึ่งได้เสนอให้ดำเนินการเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งในวาระที่ 2 ต่อจากวาระ 1 ทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้ร่วมประชุมติดธุระต้องกลับก่อนทำให้พลาดโอกาสลงคะแนนเสียง โดยได้รับเสียงปรบมือและโห่ร้องจากผู้ร่วมประชุมรายอื่นอย่างเซ็งแซ่ แต่ทางโฆษกการประชุมได้ชี้แจงว่าต้องดำเนินการตามวาระเดิมเนื่องจากได้มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ภายหลังการชี้แจงในวาระ 2 และ 3 เข้าสู่วาระที่ 4 ในที่ประชุมมีข้อขัดแย้งเรื่องการจัดทำงบดุลประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ที่พบว่าสมาคมฯ เป็นหนี้นายชยพัทธ์ราว 2 ล้านบาทและยังมีตัวเลขติดลบอีกมาก ทำให้ในที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติงบดุลดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ไม่อนุมัติ 356 เสียง อนุมัติ 78 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง จากจำนวนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด 438 เสียง ส่งผลให้ต้องจัดการประชุมวิสามัญครั้งหน้าเพื่อจัดการปัญหาเรื่องงบดุลนี้ต่อไป

ในการประชุมวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ นายชยพัทธ์ได้เสนอให้ นายมานพ ทัพพะวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้ โดย นายมานพ ได้แต่งตั้งกรรมการอีก 4 คน และในที่ประชุมได้เสนอให้ ดร.สันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการ กกท. และ นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นแคนดิเดตนายกสมาคมฯ และได้เริ่มการลงคะแนนเสียงในเวลา 13.00 น.

ต่อมาเวลา 15.00 น.ได้มีการนับคะแนนเสียง โดยผลการเลือกตั้งในระบบลับปรากฏว่า นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ชนะคะแนนโหวตอย่างเอกฉันท์ 272 : 164 คะแนน

ภายหลังการนับคะแนนและประกาศผล นายเมธีได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะทำให้เต็มที่ มั่นใจว่าจะดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยดี หากผิดพลาดให้ลงโทษได้เลย อาทิตย์หน้าคงต้องเริ่มงานแล้วก็หายเหนื่อย สัญญาต้องเป็นสัญญาตามแบบฉบับ"ลูกผู้ชายหัวใจสิงห์" โดยจะผลักดันนโยบายที่สำคัญคือต้องมีจำนวนแมตช์ที่แน่นอนและต่อเนื่องเพื่อให้นักกอล์ฟหน้าใหม่ได้พัฒนาขึ้น สมาคมจะต้องมีมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่น ๆ อีก ในส่วนงบดุลที่ติดลบในตอนนี้นั้น นายเมธีมั่นใจว่าจะไม่มีตัวเลขติดลบอีก ในตอนนี้ต้องขอรับมอบงานก่อนและจะดูช่องทางแก้ไขต่อไป