คู่หูเบอร์ 1 ของทีมชาติไทย ประเดิมสนามด้วยการคว้าชัยชนะ ในวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ราชนาวี-ซีเล็คทูน่า" ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 รอบแรก นัดแรก มีคู่ที่น่าสนใจดังนี้ 

ประเภททีมหญิง สาย ก. เอ-ส้ม วรภัสสร รดารงค์ และ ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี สองนักตบทีมชาติไทย ลงสนามในนามของทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 1 พบกับ จิรานันท์ เกี้ยวก้าว และ โสรยา สองโลก จากโรงเรียนวิชูทิศ 2 

ผลการแข่งขันปรากฎว่า เอ-ส้ม เอาชนะไปแบบไม่ยาก 2-0 เซต 21-6, 21-12 ประเดิมสนามด้วยชัยชนะเป็นนัดแรก

ขณะที่สาย ข. แชมป์เก่า อริญา เหล่าแสงสา และ กิจจา ขันทรักษ์ จากทีมราชนาวี เอาชนะ จิราภรณ์ สอนสุภาพ และ ณัฐนันท์ พลราษฎร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม-ขอนแก่น 2 ไป 2-0 เซต 21-12, 21-7

ประเภททีมชาย สาย ก. ประทีป สุขโต จับคู่กับ บัลลือ นาคประคอง จากราชนาวี 1 ซึ่งเป็นแชมป์เก่า ลงสนามพบกับ อัฐธชัย ไชยสุขัง จับคู่ ภูวิศ สวัสดิรักษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการแข่งขัน สองหนุ่มราชนาวีเอาชนะไป 2-0 เซต 21-15, 21-19

ขณะที่สาย ข. กิตติพัฒน์ ยังถิ่น และ สิทธิชัย สังขโชติ จากทีมลูกประดู่ 1 เอาชนะ ประฎิหารย์ อาทิใจ และ พงศกร แก้งสุภา จากโรงเรียนพญาลอ 1 2-0 เซต  21-10, 21-11

ผลการแข่งขันคู่อื่นๆ
ประเภททีมหญิง
สาย ก.

อลิสา เส้งเสน / อรสุมา ปลั่งกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระนครเหนือ) ชนะ จิรานันท์ เกี้ยวก้าว / โสรยา สองโลก (โรงเรียนวิชูทิศ 2) 2-0 เซต 21-16, 21-11 
อัณชนา ช่างคำ / สุกัญยา ปรีสว่าง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 1) ชนะ ธนาภา แย้มโพธิ์ / วริษา ยิ้มใย (มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2) 2-0 เซต 21-14, 21-14

นัดที่ 2
อัณชนา ช่างคำ / สุกัญยา ปรีสว่าง (มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 1) ชนะ อลิสา เส้งเสน / อรสุมา ปลั่งกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าระนครเหนือ) 2-0 เซต 21-14 , 21-19

สาย ข.
จิราภรณ์ สอนสุภาพ / ณัฐนันท์ พลราษฎร์ (มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 2) ชนะ ณัฐวรรณ โหลานิต / กัญญารัตน์ แก้วขาว (มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1) 2-0 เซต 21-10 , 21-15
วดีฑารัตน์ ทูลธรรม / จุฑารัตน์ หอมโสม (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2) ชนะ จิตติญาภรณ์ ประกอบ / สตยา วงษาหาร (หนองเสือ - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 2) 2-0 เซต 21-4 , 21-2

นัดที่ 2
วดีฑารัตน์ ทูลธรรม / จุฑารัตน์ หอมโสม (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2) ชนะ ณัฐวรรณ โหลานิต / กัญญารัตน์ แก้วขาว (มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1) 2-0 เซต 21-12 , 21-18

สาย ค.
ชฎารัตน์ ฝางคำ / กัญญาณี แก้วเก็บคำ (โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 2) ชนะ ปวีณา วงศ์อักษร / สิริยากรณ์ แขกวันวงศ์ (โรงเรียนหนองเรือวิทยา 2) 2-0 เซต 22-20 , 21-15
ประทีป คำบุตร / สิรินุช ขาวฟอง (แม่ฮ่องสอน) ชนะ จุฑารัตน์ ลาวัลย์ / กาญจนา เสี่ยงบุญ (โรงเรียนวิชูทิศ 1) 2-0 เซต 21-11 ,21-15

สาย ง. 
กุลธิดา แก้งคำ / กัญญษลักษณ์ บริจักร์ (โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1) ชนะ จิตติญาภรณ์ ประกอบ / สตยา วงษาหาร (หนองเสือ - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 2) 2-0 เซต  21-12 , 21-10
อรวรรณ อู่ยิ่ง / ธารินี ทิมแท้ (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร  1) ชนะ อุษา โกนพิมาย / สุมาพร หินทอง (เพชรบูรณ์) 2-0 เซต 21-7 ,21-7

ประเภททีมชาย 
สาย ก.

อัฐธชัย ไชยสุขัง / ภูวิศ สวัสดิรักษา/ พัชรพล หนูแก้ว (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ชนะ วีนัส แจ่มอรุณ / ณรงค์ศักดิ์ นสุโห (ไทยเดนมาร์ค-สระบุรี) 2-0 เซต 21-14 , 21-11

สาย ข.
วรากร วงโพธิสาร / ชินวัตร นิ่มนวล (โรงเรียนพญาลอ 2) ชนะ ธีรศักดิ์ ชัยศิริ / พีระพงษ์ พุ่มน้ำเค็ม (ราชมงคลกรุงเทพฯ 2) 2-0 เซต 21-12 ,21-8

สาย ค.
ผดุงศักดิ์ ดูดี / กิตติศักดิ์ พรมนา / โชคชัย พันวิส (มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) ชนะ ปิยวัฒน์ ศรีสมบูรณ์ / พัชระ บุญพันธ์ (เหลืองฟ้า) 2-0 เซต 21-7, 22-20

สาย ง.
อนุพันธ์ สีคำ / เจตนิพนธ์ คำภีระ (โรงเรียนทุ่งรวงทอง) ชนะ ภาสกร เนตรทิพย์ / ฐิติพงษ์ วรรณทอง (ราชมงคลกรุงเทพฯ 1) 2-0 เซต 21-14, 21-15

สาย จ.
วีรเทพ ชัยชนะ / นิรุธ จำคำ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1) ชนะ อัฎฐพร นันตะรัตน์ / อภิวิชชญ์ ศิลาแก้ว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 2-0 เซต 21-0 , 21-0

สาย ฉ. 
อดิศร จันทรวัฒน์ / ณัฐนนท์ จันทนะ (ส.ทร.)  ชนะ ประฎิหารย์ อาทิใจ / พงศกร แก้งสุภา (โรงเรียนพญาลอ 1) 2-0 เซต 21-15 ,21-8