'ยูนิค รันนิ่ง' จัดการแข่งขันวิ่งผลัด 'ยูนิค รันนิ่ง เอกิเด้ง 2015' เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาค ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในโครงการผ่าตัดด็กโรคหัวใจ 1,800 รายเฉลิมพระเกียรติในหลวง

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ มีการจัดการแข่งขันวิ่งผลัด 'ยูนิค รันนิ่ง วิ่งผลัด เอกิเด้ง 2015'   โดยมี บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแม่งานในครั้งนี้

นายสุพจน์ บุณยภัทรกุล ตัวแทนจากบริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า โดยปกติจะมีการจัดการวิ่งผลัดเอกิเด้งในวันปิยมหาราชทุกปี ซึ่งจะเป็นการวิ่งผลัดที่ในเมืองไทยไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยใช้แนวคิดจากญี่ปุ่น สำหรับเมืองไทยนั้นยูนิครันนิ่งได้นำกิจกรรมนี้มาทำเพื่อความสนุกสนานของนักกีฬาและเพื่อความแปลกใหม่ และได้มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือรายได้บางส่วนจากการวิ่งครั้งนี้ทางบริษัทจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ซึ่งปีนี้จะเป็นแผนงานพิเศษที่ทางมูลนิธิจะรักษาเด็กโรคหัวใจประมาณ 1,800 คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศที่จะทรงพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษาในปี 2560 

สำหรับการวิ่งผลัดเอกิเด้งนั้นเป็นการวิ่งผลัดระยะไกลที่มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยจะส่งต่อสายสะพายที่เรียกว่า 'ทาซุกิ' แทนไม้ผลัดให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อแสดงความสามัคคี โดยมีที่มาจากการวิ่งย้ายเมืองหลวงจากกรุงเกียวโตเป็นกรุงโตเกียว  และได้แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก

โดยผลการแข่งขันนั้น ประเภททีมผลัดชาย อันดับ 3 ได้แก่ทีมปัญจกีฬาทหาร นสศ ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 34 นาที 12 วินาที อันดับ 2 ได้แก่ทีมรุ่งไทยการยาง ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 30 นาที 32 วินาที และอันดับ 1 ได้แก่ทีมจิม รันนิ่ง 2 สังกัดสโมสรจิม รันนิ่ง ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 27 นาที 54 วินาที

ผลการแข่งขันประเภททีมผลัดหญิง อันดับ 3 ได้แก่ทีมสวยสู้ฟัด สังกัดสโมสร Sathavorn ทำเวลาไป 3 ชั่วโมง 27 นาที 24 วินาที อันดับ 2 ได้แก่ทีมหมวยยกล้อ สังกัดสโมสรอิสระ ทำเวลาไป 3 ชั่วโมง 15 นาที 39 วินาที และอันดับ 1 ได้แก่ทีมจิม รันนิ่ง 1 สังกัดสโมสรจิม รันนิ่ง ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 59 นาที 44 วินาที

ผลการแข่งขันประเภททีมผลัดผสม อันดับ 3 ได้แก่ทีม โหน่ง ฟันรัน ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 56 นาที 10 วินาที อันดับ 2 ทีม Toyota Thailand 5 สังกัดสโมสร Toyota Thailand ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 54 นาที 35 วินาที และอันดับ 1 ได้แก่ทีม Rider Ace ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 47 นาที 50 วินาที