“มรรคง่าย” ถ้าได้ยินได้ฟังคงแสลงหู...แต่ที่จริงเล้วเป็นหัวข้อบรรยายให้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาให้ ผ่านไปด้วยปัญญาและความอดทน ตามหลัก “มรรค” หนทางแห่งการดับทุกข์ โดยพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจายวรวิหาร ในโครงการ“เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

  ในแต่ละวัน ใครไม่เคยเจอปัญหาบ้าง ยกมือขึ้น ? พระอาจารย์ถามพร้อมให้กำมือเหมือนกับกำปัญหาไว้ในกำปั้น แล้วบีบ...คลาย สุดท้ายปัญหาคือความว่างเปล่า นี่เป็น เรื่องง่ายๆ ที่จะจัดการปัญหาได้

    มรรค....ก็เป็นอีกวิธีแห่งการดับทุกข์ โดยพระครูปลัดบัณฑิต นั่นคือ 1.กามสุข  สุขที่เกิดจากการเสพสัมผัส ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงเพราะ ๆ ก็มีความสุข แต่ถ้าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงด่า เสียงนินทา จากสุขก็จะกลายเป็นทุกข์ ดังนั้น สุขขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นความสุขทางสัมผัสทั้งห้านั้นเราอาจจะคิดว่าเป็นสุขที่สุดแล้ว ก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้ยิน ได้ฟังแล้ว ก็ให้ลองค่อย ๆ ทำความเข้าใจแล้วปล่อยวาง อย่าคิดหรืออย่าเอามาใส่ใจ ให้ถือว่าเป็น “มาร” อย่างหนึ่ง

    สุขขั้นที่ 2.ปัญญาสุข สุขที่เกิดจากการแสวงหาปัญญา อย่างเช่นการนั่งฟังธรรม หรือการเพียรทำความดี ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น บางทีอาจไม่ร่ำรวย แต่ก็ได้บุญ ได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้
    
    สุขขั้นที่ 3.สมาธิสุข ขั้นนี้คือสุขที่สุด เพราะไม่มีสุขใดที่จะสุขเหนือความสงบ ลองฟังเสียงความคิด เจริญภาวนาด้วยการปฏิบัติดี แล้วจะเกิดปัญญา ถ้าเราเข้าถึงสุขขั้นนี้เราจะย้อนกลับไปมองขั้นแรกว่ามันคือความสุขที่ปนความทุกข์มันคือมายา

    ความสุขขั้นที่ 4 เป็นสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงและยั่งยืน หรือ “นิพพานสุข” ถ้าเราเดินมาถึงสุขขั้นนี้แล้ว เราจะไม่มีทางย้อนกลับไปสุขขั้นที่ 1 อีกเลย เพราะทางศาสนากล่าวไว้ว่าความสุขที่โลกมนุษย์ เจือปนกันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่จอมปลอม
    มรรคง่าย ก็คือหนทางที่จะเข้าไปสู่ มรรคผลนิพพาน ไปสู่สุขคติอย่างง่ายๆ วิธีก็คือเราจะต้องรักษาใจ เวลาทำบุญ ทำทาน ทำกุศล ต้องรักษาใจให้ได้ 3 การ บุญจะเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน 1.บุพเจตนา ก่อนที่จะถวาย คือการเลื่อมใสศรัทธาไม่เคยเสียดายที่จะถวายสิ่งของต่างๆ 2.มุญจนเจตนา ในขณะที่ฉันกำลังจะถวายก็ไม่เคยที่จะคิดเสียดาย มีความสุขที่จะได้ถวาย 3.อราปรเจตนา ไม่คิดเสียดายและไม่คิดจะได้อะไรกลับมา สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ เข้ารับฟังธรรมบรรยายโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้ที่ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2677-1901 หรือ www.cpall.co.th