ศูนย์หน้าชาวนามิเบียเปิดตัวกับไทยฟุตบอลเอเจ้นท์เข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์ 2 ปี พร้อมเชื่อช่วยยกระดับทิศทางการค้าแข้งของตน