นครราชสีมา เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 จัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แฟนกีฬาแห่ร่วมงาน พร้อมชื่นชมสุดอลังการ