"ตรี" มนตรี พ่วงลิบ ตัวรับอิสระ นครนนท์ 3BB-สวนดุสิต ออกมาเอ่ยถึงช่วยชี้แจงผลงานของทีมที่ไม่ค่อยดี ว่า ยังมีข้อต้องแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องของมือเซต