นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่า กกท.เตรียมของบประมาณกลางประจำปี 2557 เพื่อนำเงินมาให้ทีมฟุตบอลอาชีพของเมืองไทย