มหาสารคาม ยูไนเต็ด ทำการเปลี่ยนแปลงรังเหย้า จากมรภ.มหาสารคาม ไปใช้ สพล.มหาสารคาม เป็นการถาวร เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของสนามเดิมได้ใช้งานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกิจกรรมของมหาวิทยาลัย