สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จับมือพันธมิตรกว่า 20 บริษัทจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ไทยแลนด์ 16 ดั้ง โกะ ลีก 2014 ระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2557 ที่ ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม