ซีพี ออลล์ ผู้ดำเนินธุรกิจ เซเว่น อิเลฟเว่น และผู้ถือหุ้นหลักแม็คโคร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ปลายเดือน ต.ค.นี้ ลงนามแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้