เชื่อว่าแฟนกีฬาในบ้านเราน้อยคนนักที่จะทราบถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละสมาคมกีฬา ว่าพวกเขามีงบดุลอย่างไร สมาคมไหนได้กำไรหรือขาดทุนบ้างในแต่ละปี

ปฏิเสธไม่ได้ว่างบประมาณของแต่ละสมาคมกีฬาส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละสมาคมจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผลงานและความนิยมในแต่ละชนิดกีฬา ภายใต้การพิจารณาของกกท.ว่าจะอนุมัติเงินสนับสนุนเท่าไร


งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ของทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(8 ก.พ. 60) ผมและทีมงาน SMMSPORT ถูกเชิญให้ไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 ของทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ซึ่งทางกกท.ให้เงินสนับสนุนพวกเขาในปีที่ผ่านมาราวๆ 6.7 ล้านบาท 


บรรยากาศในห้องประชุมฯ

ภายในงานได้มีการเปิดเผยงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ของสมาคมตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วสรุปได้ว่าตลอดปี 2559 สมาคมโบว์ลิ่งฯ ได้กำไรเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 1 แสนบาท! โอ้พระเจ้า!!! 

หลายคนอาจจะสงสัยว่ากำไร 1 แสนบาทนี้มาจากไหน ซึ่งทางสมาคมโบวลิ่งฯได้เผยรายละเอียดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดปีที่ผ่านมา ให้ได้ทราบดังนี้


สรุปรายรับ-รายจ่าย สมาคมโบว์ลิ่งฯ

รายรับ
- เงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 6,715,800 บาท
- เงินอุดหนุนจากกองทันพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4,828,811 บาท
- สมาชิกบำรุงสมาคม/ค่ารัรองการแข่งขัน จำนวน 210,958 บาท 
- เงินอุดหนุนจากรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน จำนวน 2,000,000 บาท
- รายรับจากการแข่งขัน จำนวน 7,818,658 บาท 
รวมรายได้ 23,574,227 บาท

รายจ่าย
- รายจ่ายในการแข่งขันโบว์ลิ่งอาชีพ/เป็นเลิศ/ทั่วไป/ในประเทศ/นานาชาติ/ระดับโลก และกิจกรรมทั่วไป จำนวน 14,501,472 บาท 
- รายจ่ายในการส่งแข่งขันต่างประเทศ(โบว์ลิ่งอาชีพ) จำนวน 1,491,678 บาท
- รายจ่ายในการส่งแข่งขันต่างประเทศ(เป็นเลิศ)กิจกรรมต่างประเทศ จำนวน 1,502,881 บาท 
- รายจ่ายค่าสวัสดิการ/อุปกรณ์แข่งขัน/ฝึกซ้อม/เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/วิทยาศาสตร์การกีฬา/ชุดเตรียม Asian Championship2016/โครงการBowling Camp จำนวน 1,377,177 บาท
- รายจ่ายการพัฒนาบุคลากรอาชีพ จำนวน 900,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสำนักงาน จำนวน 906,878 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สมาคม จำนวน 611,239 บาท
- เงินเดือน/ที่พัก/สวัสดิการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จำนวน 860,500 บาท 
- ค่าสวัสดิการทั่วไป/เงินรางวัลนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน จำนวน 754,425 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 567,977 บาท 
รวมรายจ่าย 23,474,227 บาท

เมื่อนำรายได้จำนวน 23,574,227 บาท มาลบกับ รายจ่ายจำนวน 23,474,227 บาท เท่ากับว่าทางสมาคมโบว์ลิ่งฯได้กำไรในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 100,000 บาท และเมื่อรวมกับยอดกำไรจากปีก่อนอีก 76,713 บาท ทำให้ ณ เวลานี้ทางสมาคมมีเงินในบัญชีอยู่ที่ 176,713 บาท 


นักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทยถ่ายภาพร่วมกับผู้ใหญ่ในสมาคมโบว์ลิ่งฯ

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับตัวเลขรายได้ที่ออกมาเป็นบวก จากนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะทำเรื่องพิจารณางบประมาณที่จะนำมาให้กับสมาคมต่อไป ซึ่งคงต้องรอติดตามดูกันว่าในปี 2560 ทางสมาคมโบว์ลิ่งฯจะได้เงินสนับสนุนจากทางกกท.จำนวนกี่ล้านบาท 

พวกเราในฐานะแฟนกีฬาไทย ก็อยากจะเห็นทุกสมาคมกีฬาเดินหน้าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตนักกีฬาสู่ระดับโลก ซึ่งทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกัน เพื่อพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย

สำหรับบทความหน้า ผมและทีมงานSMMSPORT จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝาก หรืออาจจะเป็นการเปิดงบดุลของสมาคมกีฬาอื่นๆให้คอกีฬาไทยได้ทราบกันว่าสมาคมไหนมีกำไร สมาคมไหนขาดทุน!!! โปรดคอยติดตามตอนต่อไป...

'''BigGy'''