การจั่วพาดหัวอย่างนี้ ผู้อ่านหลายท่านอาจจะงงว่าเด็กจมน้ำ กับนักกีฬาว่ายน้ำมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เด็กจมน้ำจะกลายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้หรือไม่ แล้วนโยบายรัฐเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้

ก่อนอื่นต้องเท้าความถึงเรื่องเด็กจมน้ำกันก่อน...

จากสถิติที่ผ่านมาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรื อ สสส. ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา พบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตราว 1,300 - 1,500 คน หรือเฉลี่ยแล้วใน 1 วันจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 3 - 4 คน เลยทีเดียว และสถิตินี้จะพุ่งขึ้นสูงในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เพราะเด็ก ๆ จะไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่นน้ำตกหรือทะเล จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะจมน้ำเสียชีวิตมากหากเด็กว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่แข็งพอ

(เครดิตรูป : สสส.)

ที่ผ่านมา สสส. ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ โดยล่าสุดได้จัดโครงการ 'ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ กับ สสส.' ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมา 3 - 4 ปีแล้ว โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคมที่กรุงเทพฯ และปลายเดือนมกราคมที่จังหวัดสุรินทร์

โดยโครงการนี้จะฝึกทั้งครูสอนว่ายน้ำถึงทฤษฎีและเทคนิคการสอนว่ายน้ำให้แก่เด็กและยังฝึกเด็กให้รู้วิธีว่ายน้ำและวิธีช่วยเพื่อน ๆ หายเห็นเพื่อนจมน้ำอีกด้วย

ภารส่วนหนึ่งจากโครงการ 'ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้' ในปีก่อนๆ (เครดิตรูป : สสส.)

'แมวส้ม' รู้สึกว่าโครงการนี้หากนำมาขยายผลไปทั่วทุกภาคจะเป็นประโยชน์มาก เพราะในต่างจังหวัดมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย ซึ่งหลายแห่งหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่สามารถดูแลทั่วพื้นที่ได้ จึงต้องใช้หลัก 'ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน' ในการช่วยเหลือตัวเองหากเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ หากเห็นเพื่อนตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็จะสามารถช่วยเพื่อนได้

การเรียนรู้การว่ายน้ำนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กควรจะมีทักษะติดตัวไว้ ในหลายโรงเรียนก็มีสถานที่สำหรับการสอนว่ายน้ำอยู่แล้ว บางโรงเรียนที่ไม่มีอาจจัดคอร์สสอนนักเรียนในช่วงปิดเทอมย่อยก็น่าจะดีมิใช่น้อย และจะดียิ่งขึ้นหากมีหน่วยงานมาสนับสนุนการเรียนการสอนว่ายน้ำให้เด็ก

(เครดิตรูป : สสส.)

หากลำพัง สสส. จัดโครงการนี้ในทุกพื้นที่คงจะลำบากหน่อย เพราะมีเพียงหน่วยงานเดียว แต่หากรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง กระทรวงศึกษาธิการอาจเพิ่มหลักสูตรเสริมวิชาว่ายน้ำให้ทุกโรงเรียน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจจัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ 

...หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาจร่วมกับสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยจัดโครงการเกี่ยวกับการว่ายน้ำใน 3 ระดับ คือระดับเริ่มต้นสำหรับเด็กหัดว่ายน้ำ ระดับเป็นเลิศสำหรับสอนเด็กที่มีความสนใจกีฬาว่ายน้ำ และระดับกึ่งอาชีพสำหรับเด็กที่มีความสนใจกีฬาว่ายน้ำและมีเป้าหมายจะติดทีมชาติ

ว่ายน้ำเป็นแล้ว อาจก้าวไปสู่นักว่ายน้ำอาชีพได้ด้วยนะ (เครดิตรูป : สสส.)

หรือไม่ทางโรงเรียนต่าง ๆ อาจจัดลีกว่ายน้ำในจังหวัด หรือระดับภูมิภาคเพื่อดันนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งหากจัดได้จริง เชื่อว่าจะมีแมวมองมาส่องจ้องเอาเด็กเข้าสังกัดไปปั้นสู่ระดับทีมชาติต่ออย่างแน่นอน

จากปัญหาเด็กจมน้ำ หากลองได้คิดนโยบายดี ๆ ก็อาจนำมาต่อยอดสู่การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติได้เหมือนกัน นี่เป็นความเห็นของ 'แมวส้ม' ที่เห็นว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านมาอ่านเข้าแล้วคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อติติงอะไรก็น้อมรับคำแนะนำครับ