การแข่งขันฟุตบอลในโลกสมัยยุคปัจจุบัน "การเปลี่ยนแปลง" กลายเป็นเรื่องที่อยู่ควบคู่อย่างเลี่ยงไม่ได้ไปแล้ว ยิ่งหากมีคำว่าธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปี