การตกตะกอนทางความคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากมีผลพ่วงออกมาในทางที่ดีก็มักนำพาความสุขมาสู่ตัวเรา ทว่าหากเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี ความเลวร้ายก็มักจะกลับมาอยู่กับคนๆนั้นซึ่งบางครั้งอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ