เวรกรรม เกิดมาเป็นนักมวยหญิงที่ชกเก่ง แต่ไม่มีโปรแกรมชก!!! ข้อความบทนี้ เขียนด้วยทัศนะส่วนตัว ว่ากันตามความรู้สึกล้วน ๆ ไม่ได้เอนเอียง และไม่ได้มีอคติกับใครทั้งสิ้น ถ้าใครจะฟ้องก็เชิญครับ