การแข่งขันที่กำลังเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปทุกขณะ แรงผลักดันของความกดดันต่างๆ จะก่อตัวทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในครึ่งซีซั่นแรก ความผิดที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้แม้แต่นิดเดียว