ตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ"สุพรรณบุรีเกมส์" เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ"สุพรรณบุรีเกมส์" เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา