ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย เปิดฉากฟาดแข้งกันอีกครั้ง ประจำฤดูกาล 2020 และลงประเดิมสนามไปแล้วในนัดแรก ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.63

เพื่อเป็นความรู้ให้กับแฟนบอล และเป็นการเตรียมความพร้อม เราได้นำระเบียบข้อบังคับ ข้อห้าม สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2562 บางส่วน มาให้แฟนบอลได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้แฟนบอลสนุกกับการเชียร์ฟุตบอล ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอรรถรสการชมฟุตบอลให้สนุกขึ้น ยังทำให้สโมสรไม่ถูกปรับเงิน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สมกับคำว่า "ฟุตบอลลีกอาชีพ" อีกด้วย
.
ข้อห้ามที่แฟนบอลห้ามทำ และควรรู้ในระหว่างการเชียร์ฟุตบอล มีดังนี้
.
1. ด่าบุคคลใด ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย หรือเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว ข่มขู่ เช่น การเหยียดผิวหรือเชื้อชาติบุคคลใดด้วยพฤติกรรมที่ชัดแจ้ง ทั้งภาษากาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000
บาท ถึง 30,000 บาท
.
กรณีหากเป็นการกระทำโดยผ่านเครื่องโทรโข่ง หรือเครื่องขยายเสียงประกอบการเชียร์ ปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท และห้ามนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 1 ถึง 4 นัด
.
2. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ผ่านรั้วกั้นรอบสนามเข้าไปในบริเวณพื้นที่รอบสนามแข่งขัน หรือเข้าไปในสนามแข่งขัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 บาท
ถึง 50,000 บาท
.
การเข้าไปในสนามแข่งขันสามารถกระทำได้ หากทีมเยือนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันได้เดินทางออกไปจากสถานที่จัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าอนุญาต
.
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน หรือนักกีฬาฟุตบอลระหว่างการแข่งขัน เช่น การเป่านกหวีด หรือการใช้แตร หรือการใช้แตรไฟฟ้า หรือฉายแสงเลเซอร์ เป็นต้น หรือกระทำการ
ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมในสถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ การจุดพลุ หรือจุดประทัด หรือจุดไฟเย็น หรือจุดวัตถุอื่นจนเกิดเป็นควัน หรือจุดพลุบริเวณที่ว่างด้านหลังของอัฒจันทร์ ทั้งก่อนหรือระหว่างหรือหลังจากการแข่ง
ขันจบลงแล้ว จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท
.
หากผลจากการกระทำตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลใด หรือเกิดความเสียหายแก่สถานที่จัดการแข่งขัน หรืออัฒจันทร์ องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่กระทำ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 60,000 บาท
ถึง 120,000 บาท และต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่ได้รับอันตราย และค่าเสียหายของทรัพย์สินหรือสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งอาจถูกพิจารณาเพิ่มโทษอีกด้วย
.
4. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด ขว้างปาวัสดุหรือสิ่งของอื่นใด ลงไปในสนาม หรือปาใส่นักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิก
ต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีมเหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวต้องรับโทษ จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท
.
5. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด นำป้ายเชียร์ที่แสดงข้อความยั่วยุ หรือ ข่มขู่ หรือดูหมิ่นทีมคู่แข่งขัน หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน หรือนำป้ายที่แสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อสาธารณชน ใน
ลักษณะของการดูถูก ดูหมิ่น หรือลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคม หรือบุคคลที่สาม ไปแสดงในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำ และ/หรือ องค์กรสมาชิกที่เป็นทีม
เหย้าที่ปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวต้องรับโทษ ดังนี้
.
ครั้งแรกมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 1 นัด
.

ครั้งต่อไปปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท และ/หรือ ห้ามองค์กรสมาชิกทีมเหย้าจัดการแข่งขันในฐานะทีมเหย้า 3 นัด และตัด 3 คะแนน
.
หากเป็นการกระทำในลักษณะที่ยั่วยุ ทั้งด้วยการด่าทอ หรือขว้างปาสิ่งของ หรือการแสดงป้าย อันจะเป็นเหตุนำไปสู่ปัญหา กับกองเชียร์ของอีกองค์กรสมาชิกหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด ภายในสถานที่จัดการแข่ง
ขันองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ มีโทษเช่นเดียวกันกับวรรคต้น
.
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
.
6. กองเชียร์ทีมใด หรือกลุ่มบุคคลใด หรือบุคคลใด กระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทีมคู่แข่งขัน หรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือกองเชียร์ของทีมคู่แข่งขันภายในบริเวณสถานที่จัดการ
แข่งขัน โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่เป็นผู้กระทำหรือองค์กรสมาชิกทีมเหย้า จะถูกปรับเงินดังนี้
.
ครั้งแรกปรับ 30,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามที่มีการเรียกร้องมา
.
ครั้งต่อไปปรับครั้งละ 50,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายตามจริงแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ที่เรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
.
7. ขัดขวางรุมล้อม หรือคุกคาม เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือนักกีฬาฟุตบอล หรือเจ้าหน้าที่ทีม หรือกองเชียร์ทีมคู่แข่งขัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน จนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย จะถูกปรับเงินตั้งแต่
30,000 บาท ถึง 60,000 บาท
.
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
.
หากเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลง องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา และ ถูกปรับแพ้
.
8. ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างกองเชียร์องค์กรสมาชิกเดียวกัน ในสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งก่อน หรือระหว่าง หรือหลังจากการแข่งขัน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนหรือสังคม รวมทั้งทำให้เสียภาพพจน์ของการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาท
.
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
.
9. ทำร้ายบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับเงิน 50,000 บาท หากการกระทำดังกล่าว เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กาย บาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ความตาย จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่มีการเรียกร้องมา รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
.
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
.
10. ก่อการทะเลาะวิวาทกับกองเชียร์ทีมเหย้า หรือทีมเยือน ในสถานที่จัดการแข่งขัน องค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะถูกปรับเงิน 100,000 บาท และอาจพิจารณาเพิ่มโทษ
.
องค์กรสมาชิกทีมเหย้า มีความผิดต้องรับโทษตามข้อ 5.3.18 แล้วแต่กรณี
.
หากการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ทำให้การแข่งขันนัดนั้นต้องยุติลงองค์กรสมาชิกต้นสังกัดของกองเชียร์ที่ก่อเหตุ จะต้องรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาลของกองเชียร์ทีมเยือน รับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สินที่มีเกิดขึ้น และรับผิดชอบต่อค่าเสียหายตามที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์เรียกร้องมา รวมทั้งถูกปรับแพ้ เช่นเดียวกับข้อ 7 วรรคสอง
.
ส่วนกองเชียร์คู่กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุก่อน แต่ได้กระทำการตอบโต้จนเหตุการณ์บานปลายออกไป ให้มีโทษถูกปรับเงิน 50,000 บาท
.
11. กองเชียร์ทีมใดแสดงพฤติกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน หรือต่อบุคคลใด ในสถานที่จัดการแข่งขัน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000
บาท
.
12. โทษตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หากมีการกระทำความผิดซ้ำอีกในภายหลัง จะถูกพิจารณาเพิ่มโทษตามลักษณะโทษ ในบทที่ 3 หมวดที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
.
13. กองเชียร์กระทำความผิดตามข้อ 4.1 ถึง 4.11 หรือได้ก่อเหตุการณ์จนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดการแข่งขัน และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขัน โดยผู้กระทำปิดบัง
อำพรางใบหน้า และทีมนั้นไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้ ให้เพิ่มโทษปรับอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ได้รับ