จาก "ซามูไรสปอร์ต" จึงมาเป็น "สปอร์ตจัมบาระ" ซึ่งหมายถึง กีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ดาบ และอาวุธต่างๆ ผสมผสานกับการใช้สมาธิในการแข่งขันทั้งร่างกายและจิตใจ

 

สปอร์ตจัมบาระ (Sports Chanbara) เป็นกีฬาชนิดหนึ่งมีต้นกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น  เดิมเรียกว่า ซามูไรสปอร์ต มีพื้นฐานมาจากการฟันดาบของซามูไร ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิ ทักษะ และความชำนาญในการใช้ดาบ จึงได้เรียกกันว่าเป็นกีฬาซามูไร (Samurai Sport)  ต่อมาดาบไม่ได้เป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวของซามูไรสปอร์ต แต่ยังได้นำอุปกรณ์ชนิดอื่นเข้ามาเสริม ประกอบกับมีการพัฒนากฎกติกาและพัฒนาประเภทของการแข่งขันมากขึ้น
 
จาก "ซามูไรสปอร์ต" จึงมาเป็น "สปอร์ตจัมบาระ" ซึ่งหมายถึง กีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ดาบและอาวุธต่างๆ ผสมผสานกับการใช้สมาธิในการแข่งขันทั้งร่างกายและจิตใจ
 
สำหรับความน่าสนใจของกีฬาสปอร์ตจัมบาระตลอดจนการจัดตั้งเป็นสมาคมนี้ขึ้น  เกิดจากคำแนะนำของอาจารย์ทองหล่อ ไตรรัตน์  ซึ่งท่านได้แนะนำว่า “กีฬานี้มีความน่าสนใจที่รูปแบบการแข่งขันและทักษะที่ใช้คล้ายกับการแข่งขันดาบไทย  นักกีฬาไทยสามารถใช้ทักษะดาบไทยไปแข่งขันสปอร์ตจัมบาระในระดับนานาชาติได้” กีฬานี้จะเรียกตามการออกเสียงของชาวญี่ปุ่นว่า “ สปอร์ตจัมบาระ ” โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Sports Chanbara ”  
 
ปัจจุบันมีการแข่งขันสปอร์ตจัมบาระในระดับนานาชาติ  และการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี สำหรับประเทศไทยนั้นมีการฝึกฝนสปอร์ตจัมบาระกระจายกันอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)  สมาคมสปอร์ตจัมบาระ (ประเทศไทย) (TSCA) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The 6th Asia-Oceania Sports Chanbara Championship 2012
 
ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาดาบซามูไร สปอร์ตจัมบาระ (Sports Chanbara) เป็นกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อในตอนต้นว่า ซามูไร สปอร์ต มีพื้นฐานมาจากการฟันดาบของซามูไร ต่อมาดาบไม่ได้เป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวของซามูไรสปอร์ต แต่ได้นำอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ    เข้ามาใช้ประกอบกับมีการกฎกติกาและพัฒนาประเภทของการแข่งขันมากขึ้น จึงเปลี่ยนการเรียกเป็น “สปอร์ตจัมบาระ” ซึ่งหมายถึง กีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ดาบและอาวุธต่างๆ ผสมผสานกัน
 
รวมไปถึงการใช้สมาธิในการแข่งขัน ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันมีการแข่งขันสปอร์ตจัมบาระในระดับนานาชาติและการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี  สำหรับประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยอย่างเสมอมา 
 
ในปี 2555 นี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าว ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริม“สปอร์ตจัมบาระ” ให้เป็นที่รู้จัก แสดงศักยภาพความสามารถของนักกีฬาไทยในการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ รวมถึงผลักดันสู่การแข่งขันระดับโลกต่อไป
 
ถ้าใครสนใจกีฬาสปอร์ตส์ จัมบาระสามารถไปที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ เพราะที่นี่มีชมรมศิลปะป้องกันตัวไทย-ญี่ปุ่น ฝึกทักษะไอคิโค ฝึกสปอร์ตส์ จัมบาระ ให้นักศึกษาของสถาบัน แต่หากคนนอกสนใจก็สามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยหรือร่วมฝึกด้วยก็ยินดีอย่างยิ่ง  สปอร์ตส์ จัมบาระเป็นอีกชนิดกีฬาที่ "อิมพอร์ต" ตรงมาจากญี่ปุ่น ส่วนจะ เล่นง่าย-ไม่เจ็บตัว อย่างที่ว่ามาหรือเปล่า ต้องลองพิสูจน์กันดู 
 
 
                                                                                                กุ๊กไก่