มหาสารคามเกมส์ พร้อมแล้ว

leksmm | 19 1143 20 กุมภาพันธ์ 2013, 13:17 น.

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มหาสารคามเกมส์ ครั้งที่29 ได้ประชุมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ และได้มีการจับฉลากแบ่งสายกีใาประเภทต่างๆด้วย เมื่อวันที่ 20ก.พ.56 ณ ห้องประชุมจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นท์ทิวลิป กรุงเทพ