ตารางคะแนนสด
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
เมืองเลย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
สุรินทร์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
อุดร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
ชัยนาท ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
อ่างทอง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
ตรัง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
ยาลอ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
ทวีวัฒนา สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
กาญจนพัฒน์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
จันทบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ราชนาวี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
อินเตอร์ แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
จามจุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
อันดับที่ 19
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
อันดับที่ 20
น่าน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
อันดับที่ 21
วัดโบสถ์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
อันดับที่ 22
กงไกรลาศ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
อันดับที่ 23
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
อันดับที่ 24
พัทยา ดอลฟิน ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
อันดับที่ 25
โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
อันดับที่ 26
พิษณุโลก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
อันดับที่ 27
ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
อันดับที่ 28
ปัตตานี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
อันดับที่ 29
เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
อันดับที่ 30
พราม แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
อันดับที่ 31
บางกอก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
อันดับที่ 32
นนทบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
อันดับที่ 33
ราษีไศล ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
อันดับที่ 34
สุรินทร์ โขงชีมูล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
อันดับที่ 35
นครราชสีมา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
อันดับที่ 36
ขอนแก่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
อันดับที่ 37
สระบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
อันดับที่ 38
กาญจนบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
อันดับที่ 39
ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
อันดับที่ 40
เมืองตรัง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
อันดับที่ 41
เมืองเลย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
อันดับที่ 42
สุรินทร์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
อันดับที่ 43
อุดร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
อันดับที่ 44
ราษีไศล ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
อันดับที่ 45
สุรินทร์ โขงชีมูล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
อันดับที่ 46
นครราชสีมา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
อันดับที่ 47
ขอนแก่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
อันดับที่ 48
ชัยนาท ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
อันดับที่ 49
ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
อันดับที่ 50
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
อันดับที่ 51
อ่างทอง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
อันดับที่ 52
ตรัง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
อันดับที่ 53
ยาลอ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
อันดับที่ 54
สระบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
อันดับที่ 55
กาญจนบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
อันดับที่ 56
ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
อันดับที่ 57
ปัตตานี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
อันดับที่ 58
ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
อันดับที่ 59
เมืองตรัง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
อันดับที่ 60
จันทบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
อันดับที่ 61
ราชนาวี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
อันดับที่ 62
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
อันดับที่ 63
สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
อันดับที่ 64
โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
อันดับที่ 65
พิษณุโลก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
อันดับที่ 66
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
อันดับที่ 67
พัทยา ดอลฟิน ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
อันดับที่ 68
วัดโบสถ์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
อันดับที่ 69
กงไกรลาศ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
อันดับที่ 70
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
อันดับที่ 71
น่าน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
อันดับที่ 72
จามจุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
อันดับที่ 73
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
อันดับที่ 74
อินเตอร์ แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
อันดับที่ 75
เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
อันดับที่ 76
พราม แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
อันดับที่ 77
บางกอก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
อันดับที่ 78
นนทบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
อันดับที่ 79
ยโสธร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
อันดับที่ 80
มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
อันดับที่ 81
สมุทรสงคราม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
อันดับที่ 82
หัวหิน ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
อันดับที่ 83
เอ็มเฮช นครศรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
อันดับที่ 84
พัทลุง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
อันดับที่ 85
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
อันดับที่ 86
ลพบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
อันดับที่ 87
เมืองคนดี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
อันดับที่ 88
นรา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
อันดับที่ 89
สอ.รฝ.เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
อันดับที่ 90
บ้านบึง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
อันดับที่ 91
อุตรดิตถ์ ศักดิ์สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
อันดับที่ 92
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
อันดับที่ 93
กำแพงเพชร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
อันดับที่ 94
เชียงราย ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
อันดับที่ 95
เชียงราย ล้านนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
อันดับที่ 96
สี่แคว ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
อันดับที่ 97
ม.เกษมบัณฑิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
อันดับที่ 98
ทหารบก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
อันดับที่ 99
ทหารอากาศ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
อันดับที่ 100
ธนบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
อันดับที่ 101
สมุทรสาคร ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
อันดับที่ 102
สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
อันดับที่ 103
สมุทรปราการ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
อันดับที่ 104
อุบล ครัวนภัส เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
อันดับที่ 105
สกลนคร ทรูวิชั่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
อันดับที่ 106
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
อันดับที่ 107
ขอนแก่นมอดินแดง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
อันดับที่ 108
สงขลา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
อันดับที่ 109
เวียงสระ สุราษฏร์ธานี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
อันดับที่ 110
บ้านค่าย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
อันดับที่ 111
อัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
อันดับที่ 112
ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
อันดับที่ 113
กองเรือรบ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
อันดับที่ 114
ยโสธร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
อันดับที่ 115
มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
อันดับที่ 116
อุบล ครัวนภัส เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
อันดับที่ 117
สกลนคร ทรูวิชั่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
อันดับที่ 118
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
อันดับที่ 119
ขอนแก่นมอดินแดง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
อันดับที่ 120
สมุทรสงคราม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
อันดับที่ 121
หัวหิน ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
อันดับที่ 122
เอ็มเฮช นครศรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
อันดับที่ 123
พัทลุง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
อันดับที่ 124
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
อันดับที่ 125
ลพบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
อันดับที่ 126
เมืองคนดี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
อันดับที่ 127
นรา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
อันดับที่ 128
สงขลา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
อันดับที่ 129
เวียงสระ สุราษฏร์ธานี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
อันดับที่ 130
สอ.รฝ.เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
อันดับที่ 131
บ้านบึง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
อันดับที่ 132
บ้านค่าย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
อันดับที่ 133
อัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
อันดับที่ 134
อุตรดิตถ์ ศักดิ์สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
อันดับที่ 135
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
อันดับที่ 136
ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
อันดับที่ 137
กองเรือรบ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
อันดับที่ 138
กำแพงเพชร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
อันดับที่ 139
เชียงราย ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
อันดับที่ 140
เชียงราย ล้านนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
อันดับที่ 141
สี่แคว ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
อันดับที่ 142
ทหารบก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
อันดับที่ 143
ทหารอากาศ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
อันดับที่ 144
ธนบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
อันดับที่ 145
สมุทรสาคร ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
อันดับที่ 146
สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
อันดับที่ 147
สมุทรปราการ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
อันดับที่ 148
ทวีวัฒนา สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
อันดับที่ 149
กาญจนพัฒน์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
อันดับที่ 150
ม.เกษมบัณฑิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ตารางคะแนน
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
เมืองเลย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
สุรินทร์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
อุดร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
ชัยนาท ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
อ่างทอง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
ตรัง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
ยาลอ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
ทวีวัฒนา สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
กาญจนพัฒน์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
จันทบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ราชนาวี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
อินเตอร์ แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
จามจุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
อันดับที่ 19
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
อันดับที่ 20
น่าน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
อันดับที่ 21
วัดโบสถ์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
อันดับที่ 22
กงไกรลาศ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
อันดับที่ 23
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
อันดับที่ 24
พัทยา ดอลฟิน ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
อันดับที่ 25
โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
อันดับที่ 26
พิษณุโลก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
อันดับที่ 27
ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
อันดับที่ 28
ปัตตานี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
อันดับที่ 29
เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
อันดับที่ 30
พราม แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
อันดับที่ 31
บางกอก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
อันดับที่ 32
นนทบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
อันดับที่ 33
ราษีไศล ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
อันดับที่ 34
สุรินทร์ โขงชีมูล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
อันดับที่ 35
นครราชสีมา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
อันดับที่ 36
ขอนแก่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
อันดับที่ 37
สระบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
อันดับที่ 38
กาญจนบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
อันดับที่ 39
ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
อันดับที่ 40
เมืองตรัง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
อันดับที่ 41
เมืองเลย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
อันดับที่ 42
สุรินทร์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
อันดับที่ 43
อุดร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
อันดับที่ 44
ราษีไศล ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
อันดับที่ 45
สุรินทร์ โขงชีมูล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
อันดับที่ 46
นครราชสีมา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
อันดับที่ 47
ขอนแก่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
อันดับที่ 48
ชัยนาท ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
อันดับที่ 49
ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
อันดับที่ 50
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
อันดับที่ 51
อ่างทอง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
อันดับที่ 52
ตรัง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
อันดับที่ 53
ยาลอ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
อันดับที่ 54
สระบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
อันดับที่ 55
กาญจนบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
อันดับที่ 56
ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
อันดับที่ 57
ปัตตานี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
อันดับที่ 58
ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
อันดับที่ 59
เมืองตรัง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
อันดับที่ 60
จันทบุรี เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
อันดับที่ 61
ราชนาวี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
อันดับที่ 62
นาวิกโยธิน ยูเรก้า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
อันดับที่ 63
สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
อันดับที่ 64
โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
อันดับที่ 65
พิษณุโลก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
อันดับที่ 66
ปลวกแดง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
อันดับที่ 67
พัทยา ดอลฟิน ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
อันดับที่ 68
วัดโบสถ์ ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
อันดับที่ 69
กงไกรลาศ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
อันดับที่ 70
นครแม่สอด ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
อันดับที่ 71
น่าน เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
อันดับที่ 72
จามจุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
อันดับที่ 73
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
อันดับที่ 74
อินเตอร์ แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
อันดับที่ 75
เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
อันดับที่ 76
พราม แบงค็อก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
อันดับที่ 77
บางกอก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
อันดับที่ 78
นนทบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
อันดับที่ 79
ยโสธร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
อันดับที่ 80
มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
อันดับที่ 81
สมุทรสงคราม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
อันดับที่ 82
หัวหิน ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
อันดับที่ 83
เอ็มเฮช นครศรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
อันดับที่ 84
พัทลุง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
อันดับที่ 85
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
อันดับที่ 86
ลพบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
อันดับที่ 87
เมืองคนดี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
อันดับที่ 88
นรา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
อันดับที่ 89
สอ.รฝ.เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
อันดับที่ 90
บ้านบึง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
อันดับที่ 91
อุตรดิตถ์ ศักดิ์สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
อันดับที่ 92
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
อันดับที่ 93
กำแพงเพชร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
อันดับที่ 94
เชียงราย ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
อันดับที่ 95
เชียงราย ล้านนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
อันดับที่ 96
สี่แคว ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
อันดับที่ 97
ม.เกษมบัณฑิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
อันดับที่ 98
ทหารบก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
อันดับที่ 99
ทหารอากาศ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
อันดับที่ 100
ธนบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
อันดับที่ 101
สมุทรสาคร ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
อันดับที่ 102
สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
อันดับที่ 103
สมุทรปราการ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
อันดับที่ 104
อุบล ครัวนภัส เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
อันดับที่ 105
สกลนคร ทรูวิชั่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
อันดับที่ 106
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
อันดับที่ 107
ขอนแก่นมอดินแดง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
อันดับที่ 108
สงขลา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
อันดับที่ 109
เวียงสระ สุราษฏร์ธานี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
อันดับที่ 110
บ้านค่าย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
อันดับที่ 111
อัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
อันดับที่ 112
ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
อันดับที่ 113
กองเรือรบ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
อันดับที่ 114
ยโสธร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
อันดับที่ 115
มหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
อันดับที่ 116
อุบล ครัวนภัส เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
อันดับที่ 117
สกลนคร ทรูวิชั่น เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
อันดับที่ 118
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
อันดับที่ 119
ขอนแก่นมอดินแดง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
อันดับที่ 120
สมุทรสงคราม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
อันดับที่ 121
หัวหิน ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
อันดับที่ 122
เอ็มเฮช นครศรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
อันดับที่ 123
พัทลุง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
อันดับที่ 124
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
อันดับที่ 125
ลพบุรี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
อันดับที่ 126
เมืองคนดี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
อันดับที่ 127
นรา ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
อันดับที่ 128
สงขลา เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
อันดับที่ 129
เวียงสระ สุราษฏร์ธานี ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
อันดับที่ 130
สอ.รฝ.เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
อันดับที่ 131
บ้านบึง เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
อันดับที่ 132
บ้านค่าย ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133
อันดับที่ 133
อัศวิน เกาะขวาง ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
อันดับที่ 134
อุตรดิตถ์ ศักดิ์สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
อันดับที่ 135
แม่โจ้ ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
อันดับที่ 136
ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
อันดับที่ 137
กองเรือรบ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
อันดับที่ 138
กำแพงเพชร เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
อันดับที่ 139
เชียงราย ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
อันดับที่ 140
เชียงราย ล้านนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
อันดับที่ 141
สี่แคว ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
อันดับที่ 142
ทหารบก เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
อันดับที่ 143
ทหารอากาศ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
อันดับที่ 144
ธนบุรี ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
อันดับที่ 145
สมุทรสาคร ซิตี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
อันดับที่ 146
สยาม เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
อันดับที่ 147
สมุทรปราการ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
อันดับที่ 148
ทวีวัฒนา สมุทรสาคร ยูไนเต็ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
อันดับที่ 149
กาญจนพัฒน์ เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
อันดับที่ 150
ม.เกษมบัณฑิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0