ตารางคะแนนสด
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
ซามาเล็ค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
พีระมิดส์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
อัล อาห์ลี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
Coca-Cola
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
สโมฮา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
Pharco
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
National Bank of Egypt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
อีเอ็นพีพีไอ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
เอล จาอิช
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
Ceramica Cleopatra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
Ghazl El Mehalla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
อัล-มาสรี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
อิติตฮัค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
El Mokawloon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
แอล กัวน่า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
อิสไมลี่
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
El Sharqia Dokhan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
เอล มาคาซาห์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ตารางคะแนน
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
ซามาเล็ค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
พีระมิดส์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
อัล อาห์ลี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
Coca-Cola
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
สโมฮา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
Pharco
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
National Bank of Egypt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
อีเอ็นพีพีไอ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
เอล จาอิช
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
Ceramica Cleopatra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
Ghazl El Mehalla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
อัล-มาสรี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
อิติตฮัค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
El Mokawloon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
แอล กัวน่า เอฟซี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
อิสไมลี่
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
El Sharqia Dokhan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
เอล มาคาซาห์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0