ตารางคะแนนสด
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
เดเกอร์ฟอร์ส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
ฮาล์มสตัด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
ออสเตอร์ส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
ยอนโคปิ้งส์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
อะโครโพลิส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
บราเก้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
ออร์ไกร์ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
ซันด์สวาลล์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
นอร์บี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
เทเลบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
วาสเตราส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
จีเอไอเอส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ดาลเคิร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
ยูเมีย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
ลุงสกิล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
Vasby United
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ตารางคะแนน
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
เดเกอร์ฟอร์ส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
ฮาล์มสตัด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
ออสเตอร์ส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
ยอนโคปิ้งส์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
อะโครโพลิส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
บราเก้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
ออร์ไกร์ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
ซันด์สวาลล์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
นอร์บี้
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
เทเลบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
วาสเตราส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
จีเอไอเอส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ดาลเคิร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
ยูเมีย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
ลุงสกิล
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
Vasby United
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0