ตารางคะแนนสด
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
โบโด กลิมท์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
โมลด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
วาเลเรนก้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
อ็อดด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
บรานน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
โรเซนบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
สตาบีค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
สตรอมก็อดเซ็ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
คริสเตียนซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
เอ็มยอนดาเลน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
เฮาเกซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
ซาร์ปสบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ซานเดฟยอร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
ไวกิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
สตาร์ต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
อาเลซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
สตาบีค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
เอ็มยอนดาเลน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
อันดับที่ 19
อ็อดด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
อันดับที่ 20
ซานเดฟยอร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
อันดับที่ 21
โรเซนบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
อันดับที่ 22
คริสเตียนซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
อันดับที่ 23
ไวกิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
อันดับที่ 24
โบโด กลิมท์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
อันดับที่ 25
อาเลซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
อันดับที่ 26
โมลด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
อันดับที่ 27
ซาร์ปสบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
อันดับที่ 28
วาเลเรนก้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
อันดับที่ 29
สตาร์ต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
อันดับที่ 30
สตรอมก็อดเซ็ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
อันดับที่ 31
เฮาเกซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
อันดับที่ 32
บรานน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ตารางคะแนน
# TEAM GP
จำนวนการแข่งขัน
P
รวมคะแนนทั้งหมด
+/-
ประตูได้-เสีย
Total Home Away
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
W
รวมชนะ
D
รวมเสมอ
L
รวมแพ้
GF
รวมประตูได้
GA
รวมประตูเสีย
1
อันดับที่ 1
โบโด กลิมท์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
อันดับที่ 2
โมลด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
อันดับที่ 3
วาเลเรนก้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
อันดับที่ 4
อ็อดด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
อันดับที่ 5
บรานน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
อันดับที่ 6
โรเซนบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
อันดับที่ 7
สตาบีค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
อันดับที่ 8
สตรอมก็อดเซ็ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
อันดับที่ 9
คริสเตียนซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
อันดับที่ 10
เอ็มยอนดาเลน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
อันดับที่ 11
เฮาเกซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
อันดับที่ 12
ซาร์ปสบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
อันดับที่ 13
ซานเดฟยอร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
อันดับที่ 14
ไวกิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
อันดับที่ 15
สตาร์ต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
อันดับที่ 16
อาเลซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
อันดับที่ 17
สตาบีค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
อันดับที่ 18
เอ็มยอนดาเลน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
อันดับที่ 19
อ็อดด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
อันดับที่ 20
ซานเดฟยอร์ด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
อันดับที่ 21
โรเซนบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
อันดับที่ 22
คริสเตียนซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
อันดับที่ 23
ไวกิ้ง
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
อันดับที่ 24
โบโด กลิมท์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
อันดับที่ 25
อาเลซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
อันดับที่ 26
โมลด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
อันดับที่ 27
ซาร์ปสบอร์ก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
อันดับที่ 28
วาเลเรนก้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
อันดับที่ 29
สตาร์ต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
อันดับที่ 30
สตรอมก็อดเซ็ท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
อันดับที่ 31
เฮาเกซุนด์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
อันดับที่ 32
บรานน์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0