ไทยลีก 2 (T2)2020/20
  เหย้า เยือน รวม
Rank Team W D L F A W D L F A W D L F A GP +/- Points
Rank Team W D L F A W D L F A W D L F A GP +/- Points
1

หนองบัว พิชญ
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 3 3
2

ชัยนาท ฮอร์นบิล
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3
3

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3
4

ขอนแก่น ยูไนเต็ด
1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 3
5

ราชนาวี
0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 1 3
6

ศรีสะเกษ เอฟซี
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3
7

สมุทรสาคร เอฟซี
0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1
8

อุทัยธานี เอฟซี
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
9

อุดรธานี เอฟซี
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
10

เชียงใหม่ เอฟซี
0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 1 0 1
11

ขอนแก่น เอฟซี
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
12

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
13

อยุธยา ยูไนเต็ด
0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 -1 0
14

นครปฐม ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 -1 0
15

ลำปาง เอฟซี
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 -1 0
16

แพร่ ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 -1 0
17

ระนอง ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 -1 0
18

เกษตรศาสตร์ เอฟซี
0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 1 -3 0
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2563, 20:57 น.
  เหย้า เยือน รวม
Rank Team W L F A W L F A W L F A GP +/- Points
Rank Team W L F A W L F A W L F A GP +/- Points
1

หนองบัว พิชญ
1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 3
2

ชัยนาท ฮอร์นบิล
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3
3

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3
4

ขอนแก่น ยูไนเต็ด
1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3
5

ราชนาวี
0 0 0 0 1 0 4 3 1 0 4 3 1 1 3
6

ศรีสะเกษ เอฟซี
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3
7

สมุทรสาคร เอฟซี
0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1
8

อุทัยธานี เอฟซี
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
9

อุดรธานี เอฟซี
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
10

เชียงใหม่ เอฟซี
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 0 1
11

ขอนแก่น เอฟซี
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
12

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
13

อยุธยา ยูไนเต็ด
0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4 1 -1 0
14

นครปฐม ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 -1 0
15

ลำปาง เอฟซี
0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 -1 0
16

แพร่ ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 -1 0
17

ระนอง ยูไนเต็ด
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 -1 0
18

เกษตรศาสตร์ เอฟซี
0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 1 -3 0
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2563, 20:57 น.
  รวม
Rank Team W L F A GP +/- Points
Rank Team W L F A GP +/- Points
1

หนองบัว พิชญ
1 0 3 0 1 3 3
2

ชัยนาท ฮอร์นบิล
1 0 1 0 1 1 3
3

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด
1 0 1 0 1 1 3
4

ขอนแก่น ยูไนเต็ด
1 0 2 1 1 1 3
5

ราชนาวี
1 0 4 3 1 1 3
6

ศรีสะเกษ เอฟซี
1 0 1 0 1 1 3
7

สมุทรสาคร เอฟซี
0 0 2 2 1 0 1
8

อุทัยธานี เอฟซี
0 0 1 1 1 0 1
9

อุดรธานี เอฟซี
0 0 1 1 1 0 1
10

เชียงใหม่ เอฟซี
0 0 2 2 1 0 1
11

ขอนแก่น เอฟซี
0 0 1 1 1 0 1
12

เอ็มโอเอฟ ศุลกากร
0 0 1 1 1 0 1
13

อยุธยา ยูไนเต็ด
0 1 3 4 1 -1 0
14

นครปฐม ยูไนเต็ด
0 1 0 1 1 -1 0
15

ลำปาง เอฟซี
0 1 1 2 1 -1 0
16

แพร่ ยูไนเต็ด
0 1 0 1 1 -1 0
17

ระนอง ยูไนเต็ด
0 1 0 1 1 -1 0
18

เกษตรศาสตร์ เอฟซี
0 1 0 3 1 -3 0
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2563, 20:57 น.