ชาย
รุ่นน้ำหนัก
49
52
56
60
64
69
75
81
หญิง
รุ่นน้ำหนัก
48
54
57
60
69
75