วอลเลย์บอลชายไทยแลนด์ลีก 2017-2018

2017/2018

ผลการแข่งขัน

4 พฤศจิกายน 2560
ขอนแก่น วีซี (M)
0 - 3
24-26 14-25 19-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
11 พฤศจิกายน 2560
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-10 25-13 25-17
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
วิสาขา วีซี (M)
3 - 0
25-21 25-22 25-21
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
12 พฤศจิกายน 2560
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
0 - 3
31-33 18-25 18-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
18 พฤศจิกายน 2560
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
3 - 0
25-17 25-20 25-21
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
1 - 3
25-16 20-25 21-25 21-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
19 พฤศจิกายน 2560
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 1
25-19 23-25 25-16 25-16
ขอนแก่น วีซี (M)
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-17 25-21 26-24
วิสาขา วีซี (M)
25 พฤศจิกายน 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
1 - 3
19-25 27-25 16-25 25-27
วิสาขา วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-19 25-17 25-15
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
26 พฤศจิกายน 2560
ขอนแก่น วีซี (M)
0 - 3
22-25 20-25 18-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
0 - 3
21-25 19-25 20-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
2 ธันวาคม 2560
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 2
25-21 25-18 25-27 19-25 15-11
แอร์ฟอร์ซ (M)
วิสาขา วีซี (M)
0 - 3
23-25 19-25 24-26
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 ธันวาคม 2560
ขอนแก่น วีซี (M)
1 - 3
22-25 25-20 12-25 26-28
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
21-25 18-25 17-25
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
9 ธันวาคม 2560
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-16 25-18 25-15
ขอนแก่น วีซี (M)
10 ธันวาคม 2560
วิสาขา วีซี (M)
3 - 1
26-24 22-25 25-22 25-15
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-15 25-17 25-8
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
11 ธันวาคม 2560
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-17 25-15 25-15
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
16 ธันวาคม 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
1 - 3
25-23 19-25 15-25 23-25
ขอนแก่น วีซี (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-19 25-18 25-11
วิสาขา วีซี (M)
17 ธันวาคม 2560
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 0
25-23 25-23 25-22
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 2
24-26 25-23 25-23 22-25 15-10
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
23 ธันวาคม 2560
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 1
27-25 21-25 25-13 25-16
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
0 - 3
17-25 18-25 11-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
24 ธันวาคม 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
16-25 17-25 17-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
ขอนแก่น วีซี (M)
0 - 3
20-25 22-25 16-25
วิสาขา วีซี (M)
13 มกราคม 2561
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
12-25 18-25 11-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-16 25-18 25-22
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
14 มกราคม 2561
วิสาขา วีซี (M)
3 - 0
25-16 25-14 25-13
ขอนแก่น วีซี (M)
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-23 25-18 25-18
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
20 มกราคม 2561
แอร์ฟอร์ซ (M)
1 - 3
21-25 14-25 25-23 12-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
2 - 3
22-25 25-22 14-25 25-23 8-15
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
21 มกราคม 2561
ขอนแก่น วีซี (M)
3 - 2
25-21 11-25 14-25 25-20 15-13
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
วิสาขา วีซี (M)
0 - 3
23-25 19-25 21-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 กุมภาพันธ์ 2561
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
0 - 3
17-25 19-25 17-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
วิสาขา วีซี (M)
3 - 0
25-14 25-20 25-17
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
4 กุมภาพันธ์ 2561
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-15 25-15 25-19
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-12 25-16 25-12
ขอนแก่น วีซี (M)
10 กุมภาพันธ์ 2561
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 0
25-12 25-19 25-22
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-19 25-15 25-18
วิสาขา วีซี (M)
11 กุมภาพันธ์ 2561
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
3 - 0
28-26 25-20 25-20
ขอนแก่น วีซี (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 1
25-23 27-25 20-25 25-22
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
17 กุมภาพันธ์ 2561
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
0 - 3
19-25 16-25 16-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
17-25 13-25 12-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
18 กุมภาพันธ์ 2561
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
0 - 3
22-25 23-25 20-25
วิสาขา วีซี (M)
ขอนแก่น วีซี (M)
0 - 3
16-25 19-25 15-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
24 กุมภาพันธ์ 2561
วิสาขา วีซี (M)
0 - 3
16-25 23-25 16-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-18 25-17 25-13
ขอนแก่น วีซี (M)
25 กุมภาพันธ์ 2561
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
3 - 1
25-19 21-25 25-23 25-20
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-16 25-16 25-21
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
3 มีนาคม 2561
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
0 - 3
17-25 19-25 13-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
3 - 2
25-16 23-25 21-25 25-15 15-13
วิสาขา วีซี (M)
4 มีนาคม 2561
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
0 - 3
21-25 21-25 20-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
ขอนแก่น วีซี (M)
2 - 3
21-25 14-25 25-18 25-21 10-15
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)

อันดับตารางคะแนน

RANK
TEAM
MATCHES
TOTAL
WON
LOST
POINTS
SETS
WON
LOST
RATIO
POINTS
WON
LOST
RATIO
1
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
14
13
1
38
40
6
6.667
1123
843
1.332
2
แอร์ฟอร์ซ (M)
14
12
2
37
39
9
4.333
1135
899
1.263
3
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
14
11
3
33
36
11
3.273
1132
947
1.195
4
วิสาขา วีซี (M)
14
7
7
22
23
23
1.000
1015
1015
1.000
5
คอสโม-เชียงราย วีซี (M)
14
6
8
16
18
30
0.600
1007
1084
0.929
6
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
14
4
10
13
17
31
0.548
1023
1093
0.936
7
ขอนแก่น วีซี (M)
14
2
12
6
10
39
0.256
915
1165
0.785
8
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
14
1
13
3
7
41
0.171
851
1155
0.737
9
เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
0
0
0
0
0
0
0.000
0
0
0.000