ไทยแลนด์ลีก ชาย 2016-2017

2016/2017

ผลการแข่งขัน

19 พฤศจิกายน 2559
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
15-25 20-25 16-25
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
2 - 3
25-23 18-25 23-25 25-21 4-15
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
20 พฤศจิกายน 2559
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
1 - 3
15-25 25-22 14-25 18-25
ศรีสะเกษ (m)
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 2
33-31 21-25 26-24 22-25 15-13
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
26 พฤศจิกายน 2559
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
2 - 3
25-23 25-22 13-25 19-25 13-15
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
ศรีสะเกษ (m)
3 - 2
26-28 25-23 18-25 28-26 15-13
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
27 พฤศจิกายน 2559
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 2
25-17 25-16 19-25 28-30 15-11
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
23-25 26-28 12-25
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
3 ธันวาคม 2559
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-17 25-20 25-18
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 0
25-18 34-32 25-23
ศรีสะเกษ (m)
4 ธันวาคม 2559
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-18 25-15 25-19
อาร์เอสยู วีซี (M)
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
3 - 1
25-20 25-20 25-27 25-19
แอร์ฟอร์ซ (M)
10 ธันวาคม 2559
ศรีสะเกษ (m)
0 - 3
19-25 14-25 21-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
1 - 3
18-25 25-23 17-25 18-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-13 25-18 25-12
อาร์เอสยู วีซี (M)
11 ธันวาคม 2559
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
1 - 3
29-31 13-25 25-19 22-25
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
18 ธันวาคม 2559
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
0 - 3
21-25 23-25 21-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
28-26 25-19 25-22
ศรีสะเกษ (m)
21 ธันวาคม 2559
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
21-25 12-25 12-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
26-28 27-29 17-25
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
24 ธันวาคม 2559
ศรีสะเกษ (m)
3 - 1
25-21 21-25 25-14 25-15
อาร์เอสยู วีซี (M)
25 ธันวาคม 2559
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-20 26-24 25-15
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
3 - 0
25-17 25-22 25-16
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
0 - 3
23-25 20-25 15-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
7 มกราคม 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
19-25 16-25 23-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-8 25-16 25-18
ศรีสะเกษ (m)
8 มกราคม 2560
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
12-25 15-25 17-25
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
3 - 0
25-20 27-25 25-15
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
22 มกราคม 2560
ศรีสะเกษ (m)
1 - 3
12-25 15-25 25-23 18-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 0
25-13 25-19 25-22
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
1 - 3
25-21 31-33 25-27 28-30
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
28 มกราคม 2560
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
3 - 1
25-22 25-20 22-25 25-21
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
ศรีสะเกษ (m)
0 - 3
11-25 18-25 19-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
29 มกราคม 2560
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
3 - 0
25-16 25-15 25-19
อาร์เอสยู วีซี (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-22 25-20 25-19
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
4 กุมภาพันธ์ 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
0 - 3
12-25 17-25 21-25
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
17-25 23-25 20-25
ศรีสะเกษ (m)
5 กุมภาพันธ์ 2560
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
0 - 3
21-25 15-25 22-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-20 25-19 25-22
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
11 กุมภาพันธ์ 2560
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
3 - 0
25-14 25-15 25-21
อาร์เอสยู วีซี (M)
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
1 - 3
21-25 21-25 25-17 19-25
แอร์ฟอร์ซ (M)
12 กุมภาพันธ์ 2560
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
0 - 3
19-25 20-25 28-30
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
13 กุมภาพันธ์ 2560
ศรีสะเกษ (m)
0 - 3
16-25 22-25 28-30
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
18 กุมภาพันธ์ 2560
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
3 - 0
25-14 25-23 25-23
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
3 - 1
21-25 25-18 25-20 25-20
อาร์เอสยู วีซี (M)
19 กุมภาพันธ์ 2560
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
3 - 0
25-20 25-22 27-25
ศรีสะเกษ (m)
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
2 - 3
25-23 25-22 23-25 23-25 9-15
แอร์ฟอร์ซ (M)
5 มีนาคม 2560
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-15 25-13 25-15
อาร์เอสยู วีซี (M)
11 มีนาคม 2560
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
17-25 13-25 14-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
12 มีนาคม 2560
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
0 - 3
23-25 17-25 20-25
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
1 - 3
22-25 16-25 25-19 22-25
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 0
25-21 25-17 25-19
ศรีสะเกษ (m)
18 มีนาคม 2560
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
1 - 3
25-23 21-25 19-25 17-25
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
19 มีนาคม 2560
แอร์ฟอร์ซ (M)
3 - 1
25-21 19-25 27-25 27-25
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
ศรีสะเกษ (m)
1 - 3
17-25 25-20 16-25 19-25
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
อาร์เอสยู วีซี (M)
0 - 3
17-25 25-27 21-25
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)

อันดับตารางคะแนน

RANK
TEAM
MATCHES
TOTAL
WON
LOST
POINTS
SETS
WON
LOST
RATIO
POINTS
WON
LOST
RATIO
1
แอร์ฟอร์ซ (M)
14
12
2
35
39
12
3.250
962
319
3.016
2
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี (M)
14
12
2
34
38
11
3.455
930
336
2.768
3
ศมานันท์-ราชบุรี วีซี (M)
14
9
5
28
32
19
1.684
825
482
1.712
4
เอ็น เค ฟิตเนส สมุทรสาคร (M)
14
9
5
28
31
19
1.632
801
539
1.486
5
ไดมอนด์ฟู้ด-ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (M)
14
6
8
20
23
26
0.885
582
698
0.834
6
เกษตรศาสตร์ วีซี (M)
14
4
10
12
15
31
0.484
383
731
0.524
7
ศรีสะเกษ (m)
14
4
10
11
14
34
0.412
343
873
0.393
8
อาร์เอสยู วีซี (M)
14
0
14
0
2
42
0.048
50
1014
0.049