คู่เอก ชลธาร เกียรติพูลผล VS ไชยชาญ(น้องพี) พยัพคำพันธ์ | ศึกเพชรเจ้าพระยา | เวทีราชดำเนิน

ศึกเพชรเจ้าพระยา | เวทีราชดำเนิน | 16 เมษายน 2561

คู่1 เพชรดำ อบจ.สกลนคร VS ชาญศึก ก.กัมปนาท พิกัด 101 ปอนด์
คู่2 จอมโหด มนต์ศักดิ์สุพรรณ VS รถเหล็ก เกียรติหมู่ พิกัด 101 ปอนด์
คู่3 เด่นฮาซิม ม.อันดามัน VS พิชิตชัย ธวัชชัยยิม พิกัด 129 ปอนด์
คู่4 ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์ VS ซุปเปอร์ไนท์ ท.นิยมสุข พิกัด 109 ปอนด์ 
คู่ค้ำ เด่นณรงค์ ท.นิยมสุข VS เพชรนรินทร์ อธิคมยิม พิกัด 136 ปอนด์
คู่รอง เดือน ก.กัมปนาท VS ตี๋ใหญ่ ส.ปลื้มจิตต์ พิกัด 116 ปอนด์
คู่เอก ชลธาร เกียรติพูลผล VS ไชยชาญ(น้องพี) พยัพคำพันธ์ พิกัด 125 ปอนด์ 

490 views 16 เมษายน 2561, 15:13 น.
Option

แสดงความคิดเห็น