เปิดค่ายเยาวชน สสส..Sports Leader Summer Camp 2018

แถลงข่าวเปิดค่าย “สสส..Sports Leader Summer Camp 2018” รับสมัครผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน เข้าค่ายกีฬา ประเดิมหลักสูตรแรก ผู้นำชุมชน 30 มีนาคม และผู้นำเยาวชน 5 เมษายนนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 น. ที่ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป พระราม 9   บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด จัดงานแถลงข่าวโครงการ สสส. Sports Leader Camp 2018 

โดยมีนายวิวัฒน์  วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายวายุ  พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการสสส.ค่ายผู้นำและเยาวชน กีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 และนาย รณฤทธิ์  ซื่อวาจา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการ สสส.Sports Leader Summer Camp 2018 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชน ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการขยายผลในเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ชุมชนของตนอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีมีแนวคิดที่เป็นระเบียบแบบแผน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรที่ 1 ผู้นำชุมชน  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561  ณ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยมีคุณสมบัติดังนี้  เป็นบุคคลากรที่สังกัดหน่วยงานท้องถิ่นหรือเป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่น หรือครูอาจารย์ในท้องถิ่น  อายุ 25 ปีขึ้นไป  รับสมัครจำนวน 30 คน

หลักสูตรที่ 2  ผู้นำเยาวชน (แบ่งเป็น 2 รุ่น)
รุ่นที่ 1  จัดในระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2561  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.อำนาจเจริญ

รุ่นที่ 2  จัดในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561  ณ  โรงเรียนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของชุมชน มีความประพฤติดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นกลุ่มเครือข่าย  อายุระหว่าง 13 – 15 ปี

สนใจดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th และ Facebook/สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-7930-3084, 02-508-8272

ข่าวอื่นๆ ของ BigGy
ไทยลีก 1
รอฟัง! ประธานเชียงรายนัดไลฟ์สดเคลียร์ทุกประเด็นสงส...
ไทยลีก 1
สื่อถึงใครหนอ? ชนาธิป โชว์ดีดกีตาร์ร้องเพลง'นอกจาก...
ติดตามข่าวสารกับ SMMSPORT ได้ที่
แสดงความคิดเห็น