ปักธงชัยฯ ร่วมสาย ห้วยหิน-บ้านโคกกลอย ศึก 'แอร์เอเชีย'

เจ้าภาพ ปักธงชัยประชานิรมิต อยู่ร่วมสายกับ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม และ โรงเรียนบ้านโคกกลอย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" ภาคอีสาน

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ปีที่ 26) ประจำปี 2559 รอบคัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

ประเภททีมชาย มีทีมเข้าร่วมการเข่งขันทั้งหมด 19 ทีม แบ่งออกเป็น 6 สาย ๆ ละ 3 ทีม 5 สาย และสาย 4 ทีม 1 สาย โดยนำทีมที่ 1 ของสายเข้ารอบต่อไปและนำที่ 2 ของแต่ละสายมาจับฉลากเพื่อหาอีก 2 ทีมเข้ารอบต่อไป
 
สาย เอ.
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

สาย บี.
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น
 
สาย ซี.
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

สาย ดี.
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนกุดค้า จ.อุดรธานี
 
สาย อี.
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จ.อุดรธานี

สาย เอฟ.
โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้องเอ็ด
โรงเรียนเมืองพลวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านตบหู จ.อุบลราชธานี

ประเภททีมหญิง มีทีมเข้าร่วมการเข่งขันทั้งหมด 27 ทีม แบ่งออกเป็น 8 สาย ๆ ละ 3 ทีม 6 สาย และสาย 4 ทีม 2 สาย โดยนำทีมที่ 1 และที่ 2 เข้ารอบต่อไป
สาย เอ.
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

สาย บี.
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านโคกกลอย จ.บุรีรัมย์
 
สาย ซี.
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านปากช่อง จ.บุรีรัมย์

สาย ดี.
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ.นครราชสีมา
 
สาย อี.
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนนามลวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี

สาย เอฟ.
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี
 
สาย จี.
โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

สาย เอช.
โรงเรียนลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง จ.ร้อยเอ็ด

โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่ 11 มกราคม 2560
สนาม 1
ประเภททีมหญิง
สาย บี.
09.00 น. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จ.บุรีรัย์

สาย เอ. 
10.15 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ พบ โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ

สาย ซี.
11.30 น. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี

สาย ดี.
12.45 น. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร พบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
 
สาย อี.
14.00 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนนามลวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

สาย เอฟ.
15.15 น. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย พบ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

สาย จี.
16.30 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี
17.45 น. โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

สนาม 2
ประเภททีมหญิง
สาย เอช.
09.00 น. โรงเรียนลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
10.15 น. โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง จ.ร้อยเอ็ด

ประเภททีมชาย
สาย เอ.
11.30 น. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

สาย บี.
12.45 น. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

สาย ซี.
14.00 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น

สาย ดี.
15.15 น. โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์

สาย อี.
16.30 น. โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

สาย เอฟ.
17.45 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้องเอ็ด พบ โรงเรียนเมืองพลวิทยาคาร จ.ขอนแก่น
19.00 น. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี พบ โรงเรียนบ้านตบหู จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มกราคม 2560
สนาม 1
ประเภททีมหญิง
สาย เอช.
08.00 น. โรงเรียนลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จ.นครราชสีมา
09.15 น. โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง จ.ร้อยเอ็ด

ประเภททีมชาย
สาย เอ.
10.30 น. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

สาย บี. 
11.45 น. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น

สาย ซี.
13.00 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

สาย ดี.
14.15 น. โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนชุมชนกุดค้า จ.อุดรธานี

สาย อี. 
15.30 น. โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จ.อุดรธานี

สาย เอฟ. 
16.45 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้องเอ็ด พบ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี
18.00 น. โรงเรียนเมืองพลวิทยาคาร จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนบ้านตบหู จ.อุบลราชธานี

สนาม 2
ประเภททีมหญิง
สาย อี.
08.00 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี

สาย เอฟ.
09.15 น. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย พบ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

สาย จี.
10.30 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม จ.บุรีรัมย์
11.45 น. โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี พบ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

สาย เอ.
13.00 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ พบ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

สาย บี.
14.15 น. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนบ้านโคกกลอย จ.บุรีรัมย์

สาย ซี.
15.30 น. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนบ้านปากช่อง จ.บุรีรัมย์

สาย ดี.
16.45 น. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร พบ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 มกราคม 2560
สนาม 1
ประเภททีมหญิง
สาย เอ.
08.00 น. โรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จ.อุดรธานี

สาย บี.
09.15 น. โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนบ้านโคกกลอย จ.บุรีรัมย์

สาย ซี.
10.30 น. โรงเรียนพันดอนวิทยา จ.อุดรธานี พบ โรงเรียนบ้านปากช่อง จ.บุรีรัมย์

สาย ดี.
11.45 น. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จ.มหาสารคาม พบ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา จ.นครราชสีมา

สาย อี.
13.00 น. โรงเรียนนามลวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี

สาย เอฟ.
14.15 น. โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

สาย จี.
15.30 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น
16.45 น. โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี พบ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม จ.บุรีรัมย์

สนาม 2
ประเภททีมหญิง
สาย เอช.
08.00 น. โรงเรียนลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ พบ โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง จ.ร้อยเอ็ด
09.15 น. โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จ.นครราชสีมา

ประเภททีมชาย
สาย เอ. 
10.30 น. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

สาย บี.
11.45 น. โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จ.ขอนแก่น

สาย ซี.
13.00 น. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

สาย ดี.
14.15 น. โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พบ โรงเรียนชุมชนกุดค้า จ.อุดรธานี

สาย อี.
15.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม พบ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จ.อุดรธานี

สาย เอฟ.
16.45 น. โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้องเอ็ด พบ โรงเรียนบ้านตบหู จ.อุบลราชธานี
18.00 น. โรงเรียนเมืองพลวิทยาคาร จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี

ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภททีมชาย และทีมหญิง ได้ทางช่อง SMMTV วันที่ 17 มกราคม 2560

ข่าวอื่นๆ ของ อ๋อมแอ๋ม
วอลเลย์บอล รายการต่างประเทศ
สุดมัน! วิตรา มีฮึดรัวโค่น วากีฟแบงก์ 3-2 ขึ้นนำ 2...
วอลเลย์บอลชายหาด
ออม-นา ทะลุเข้าตัดเชือก ชายหาด เกิ่นเทอ โอเพ่น
ติดตามข่าวสารกับ SMMSPORT ได้ที่
แสดงความคิดเห็น