ผลกีฬาวันนี้
ผลกีฬาประจำวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2560

ในประเทศ

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ปีที่ 26) ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
รอบสอง ทีมชาย
สาย ฉ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3-1 / 24-26, 26-24, 25-12, 25-21
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-2 / 16-25, 33-31, 25-20, 19-25, 15-11

สาย จ
โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ 3-0 / 25-23, 26-24, 25-14
11.45 น. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี - โรงเรียนประชาบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร

รอบสอง ทีมหญิง 
สาย ฉ

13.00 น. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 
14.15 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

สาย จ
15.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี - โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา 
16.45 น. โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จ.ปทุมธานี - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี