ผลกีฬาวันนี้
ผลกีฬาประจำวันที่
22 สิงหาคม 2560

กีฬา ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ที่ กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ชิง 45 เหรียญทอง

กรีฑา (ชิง 8 เหรียญ)
- ขว้างจักรชาย (ณรงค์ เบญจรูญ, อรุณศิลป์ มาลาศรี)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน ณรงค์ เบญจรูญ (ไทย)
เหรียญทองแดง มาเลเซีย

- เดิน 20 กม. ชาย (กิตติพงศ์ จอมด้วง, อาทิตย์ ศรีวิชัย)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ทุ่มน้ำหนัก ชาย (พร้อมรบ จันทิมา, ธวัฒ คชินทร์)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง (ร.อ.หญิง วาสนา วินาโท, จุฑามาศ โขนขำ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- วิ่งข้ามรั้ว 400 ม. ชาย (ณัฐพงษ์ ขนอม, กฤษฎา บุญมูล)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- พุ่งแหลน หญิง (ณัฏฐา นาชาญ, จริยา วิชัยดิษฐ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- วิ่ง 100 ม. หญิง
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- วิ่ง 100 ม. ขาย
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

ว่ายน้ำ (ชิง 6 เหรียญ)
- กรรเชียง 200 ม. หญิง (ฝนปราย แย้มสรวล, อารยา วงษ์วาท)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- กบ 200 ม. ชาย (ณัฐพงษ์ เกษอินทร์, รดมยศ มาตเจือ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- กบ 50 ม. หญิง (เจนจิรา ศรีสอาด, เสาวนีย์ บุญอำไพ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ผีเสื้อ 200 ม. ชาย (นวพรรษ วงศ์เจริญ, ธนกฤต กิตติยะ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ฟรีสไตล์ 400 ม. หญิง (ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง, เอมมิกา หิมะทองคำ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ฟรีสไตล์ 4x100 ม. ชาย
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

คาราเต้ (ชิง 6 เหรียญ)
- ประเภทท่ารำบุคคลหญิง รอบแรก (มนสิชา ธารารัตนากุล)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง มนสิชา ธารารัตนากุล (ไทย), เวียดนาม

- ประเภทท่ารำบุคคลชาย รอบแรก (พิชัยยุทธ กนกวิไลกุล)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์

- ประเภทต่อสู่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง (ปวีณา รักษาชาติ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ประเภทต่อสู่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย (ธนพล ร่มรื่น)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ประเภทต่อสู่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย (ศุภ งามพึงพิศ)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ประเภทต่อสู่ รุ่นน้ำหนักมากว่า 68 กก. หญิง (กนกวรรณ ขวัญวงศ์)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

วูซู (ชิง 6 เหรียญ)
- มวยใต้ ชาย (บัญชา แซ่ท่อ)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง บรูไน

- ดาบใต้พลองใต้ หญิง
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง เวียดนาม
 
- ไทเก๊กมือเปล่า ชาย (โจ แซ่ลี)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน สิงคโปร์
เหรียญทองแดง เมียนมาร์

- ไทเก๊กมือเปล่า หญิง
เหรียญทอง ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน บรูไน
เหรียญทองแดง สิงคโปร์

- มวยเหนือ ชาย (กิตติชัย กูลสวัสดิ์มงคล)
เหรียญทอง สิงคโปร์
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย

- มวยเหนือ หญิง (อรัชพร สินชัย)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

ยิมนาสติก (ชิง 5 เหรียญ)
- ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ชาย (จามร พรหมณี, ฑิฆัมพร สุรินทรกะ, ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์, ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์, ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ, ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ)
เหรียญทอง ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน มาเลเซีย
เหรียญทองแดง ฑิฆัมพร สุรินทรกะ 13.600 คะแนน (ไทย)

- ประเภทม้าหู ชาย (จามร พรหมณี, ฑิฆัมพร สุรินทรกะ, ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์, ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์, ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ, ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ)
เหรียญทอง มาเลเซีย, มาเลเซีย
เหรียญเงิน ไม่มี
เหรียญทองแดง จามร พรหมณี (ไทย)

- ประเภทห่วง ชาย (จามร พรหมณี, ฑิฆัมพร สุรินทรกะ, ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์, ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์, ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ, ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ)
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน เวียดนาม
เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย

- ประเภทบาร์ต่างระดับ หญิง (ฐิตาภรณ์ คันธะระ, กัญญาณัฐ บุญเทิง, ทักษ์ญมน อรรถวานิช, กรปรียา แฟรงค์, ณัฐชา จาเนลส มานิตกุล เดวิส)
เหรียญทอง ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน มาเลเซีย
เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย

- ประเภทม้ากระโดด หญิง (ฐิตาภรณ์ คันธะระ, กัญญาณัฐ บุญเทิง, ทักษ์ญมน อรรถวานิช, กรปรียา แฟรงค์, ณัฐชา จาเนลส มานิตกุล เดวิส)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย 
เหรียญทองแดง มาเลเซีย

ยิงปืน (ชิง 3 เหรียญ)
- ประเภทปืนสั้น 25 ม. ​หญิง (ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์, กัลยกร หิรัญเพิ่ม)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน สิงคโปร์
เหรียญทองแดง สิงคโปร์

- ประเภทปืนสั้น 50 ม. ชาย
เหรียญทอง ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล (ไทย)
เหรียญเงิน มาเลเซีย
เหรียญทองแดง เมียนมาร์

- ประเภทปืนยาวอัดลม 10 ม. ชาย (นภิศ ต่อตั้งพานิช)
เหรียญทอง อินโดนีเซีย 
เหรียญเงิน สิงคโปร์
เหรียญทองแดง นภิศ ต่อตั้งพานิช (ไทย)

ฟันดาบ (ชิง 2 เหรียญ) 
- ประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง รอบคัดเลือก (กรวรรณ ธานี, กัญญาภัทร มีชัย)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ประเภทดาบฟอยส์ บุคคลชาย (ชลณสัล มายะการ, พัฒนพงศ์ ศรีสวัสดิ์)
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

เทเบิลเทนนิส (ชิง 2 เหรียญ)
- ประเภทหญิงเดี่ยว
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

- ประเภทชายเดี่ยว
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

เปตอง (ชิง 2 เหรียญ)
- ประเภทบุคคลชาย รอบคัดเลือก (เกียรติก้อง ทนงค์)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน เกียรติก้อง ทนงค์ (ไทย)
เหรียญทองแดง เวียดนาม, กัมพูชา

- ประเภทบุคคลหญิง รอบคัดเลือก (อุไรวรรณ หิรัญวงศ์)
เหรียญทอง เวียดนาม
เหรียญเงิน อุไรวรรณ หิรัญวงศ์ (ไทย)
เหรียญทองแดง มาเลเซีย, กัมพูชา

โบว์ลิ่ง (ชิง 1 เหรียญ)
- ประเภทคู่ผสม
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

ยิงธนู (ชิง 1 เหรียญทอง)
- ประเภททีมผสมคันธนูโค้งกลับ
เหรียญทอง อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน มาเลเซีย
เหรียญทองแดง เวียดนาม

จักรยานถนน (ชิง 1 เหรียญ)
- ประเภทจับเวลาทีม ชาย (ธุรกิจ บุญรัตนธนากร, นวุติ ลี้พงษ์อยู่, พีรพงศ์ ลาดเงิน, พีระพล ชาวเชียงขวาง)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน ไทย (ธุรกิจ บุญรัตนธนากร, นวุติ ลี้พงษ์อยู่, พีรพงศ์ ลาดเงิน, พีระพล ชาวเชียงขวาง เวลา 1.01.56 ชม.)
เหรียญทองแดง เวียดนาม

ขี่ม้า (ชิง 1 เหรียญ)
- ประเภทศิลปะบังคับม้า บุคคล (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, ภัคจิรา ธงภักดิ์, อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์)
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน ไทย  (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, ภัคจิรา ธงภักดิ์, อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์ 206.211 คะแนน)
เหรียญทองแดง สิงคโปร์

เซปักตะกร้อ (ชิง 1 เหรียญ)
- ประเภททีมคู่ ชาย
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 

ขี่ม้าโปโล
รอบพบกันหมด 
สิงคโปร์ 6-11 ไทย

บิลเลียด - สนุกเกอร์
บิลเลียดคู่ชาย
09.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - อินโดนีเซีย
13.00 น. รอบรอง

พูล 9 ลูก คู่ชาย
09.00 น. รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย - เมียนมา
13.00 น. รอบรอง

พูล 9 ลูก บุคคลหญิง
09.00 น. รอบแรก เพ็ญนิภา นาคจุ้ย - อเย โม อ่อง (เมียนมา)
13.00 น. รอบก่อนรอง

สนุกเกอร์ คู่ชาย
13.00 น. รอบก่อนรอง ไทย - เวียดนาม

ฟุตซอลหญิง
10.00 น. อินโดนีเซีย - เมียนมา
16.00 น. เวียดนาม - มาเลเซีย

ฟุตซอลชาย
13.00 น. เวียดนาม - เมียนมา
19.00 น. อินโดนีเซีย - มาเลเซีย

มวยสากลสมัครเล่น
รอบรองชนะเลิศ
- รุ่นไลต์ฟลายเวต 49 กก. ชาย
ธานี ระรินรัมย์ ชนะTKO เหงียน ก็อก ตัง (เวียดนาม) ยก 2

- รุ่นฟลายเวต 52 กก. ชาย
ธเนศ องค์จันทร์ต๊ะ ชนะ เอียน คล้าร์ก (ฟิลิปปินส์) 5-0 เสียง

- รุ่นแบนตั้มเวต 56 กก. ชาย
ฉัตร์ชัย บุตรดี ชนะ วิไลศักดิ์ จันทร์สมร (ลาว) 5-0 เสียง

- รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กก. ชาย
วุฒิชัย มาสุข ชนะ ชาร์ลี ซัวเรซ  (ฟิลิปปินส์) 5-0 เสียง

- รุ่นมิดเดิ้ลเวต 75 กก. ชาย
ปฐมศักดิ์ ขัติยะ - ริชาร์ด ออสการ์ (อินโดนีเซีย)

- ไลต์เฮฟวีเวต 81 กก. ชาย
อนวัช ถองกระโทก - มาร์วิน จอห์น (ฟิลิปปินส์)

บาสเกตบอล
- ประเภททีมหญิง แข่งแบบพบกันหมด
ไทย ชนะ สิงคโปร์ 70-42

ฟุตบอลชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- กลุ่ม บี
15.00 น. ไทย - ฟิลิปปินส์
19.45 น. เวียดนาม - อินโดนีเซีย
19.45 น. กัมพูชา - ติมอร์ เลสเต

ฟุตบอลหญิง
15.00 น. ไทย - เวียดนาม
15.00 น. เมียนมา - ฟิลิปปินส์

วอลเลย์บอล ชาย
- สาย บี
14.00 น. อินโดนีเซีย - ติมอร์ เลสเต

- สาย เอ
16.00 น. ไทย - กัมพูชา
18.00 น. เมียนมา - มาเลเซีย