ช่องทางการรับชม
ช่องทางการรับชม
SMMTV
ช่องทางการรับชม SMMTV
ความถี่ 3545 V30000 จานดำระบบ C BAND
จาน ช่อง สอบถาม / เว็บไซต์
PSI 225 02-730-2999 / เว็บไซต์
Dynasat 166 02-913-9999 / เว็บไซต์
Infosat 166 02-584-4755 / เว็บไซต์
Leotech 166 02-595-8000 / เว็บไซต์
Q sat 271 02-559-2090 / เว็บไซต์
Ideasat 272 02-935-5767-9 / เว็บไซต์
กล่องบอกรับสมาชิก ระบบ C BAND
จาน ช่อง สอบถาม / เว็บไซต์
SUNBOX 100 1781 / เว็บไซต์
GMMZ 302 1629 / เว็บไซต์
ช่องทาง ONLINE เว็บไซต์
SMMSPORT เว็บไซต์
TRUELIFE เว็บไซต์
หรือผ่านทาง Application Download
SMMSPORT LIVE Get it on Google Play