ตำแหน่งที่เปิดขายแบบ CPM

โฆษณาแบบ CPM คืออะไร ?

CPM ย่อมาจาก "cost per 1000 impressions" (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง) โดยเลือก ตำแหน่งโฆษณา จากด้านล่างนี้ให้แสดงโฆษณา และจ่ายเงินตามยอดที่โฆษณาปรากฏ สนใจติดต่อ CPM SALE

ราคา CPM การแสดงผล ตัวอย่าง
ตำแหน่ง
Bottom Float
ขนาด 1000x60 Pix

฿ 200
(แสดงผล 1000 ครั้ง 200 บาท)

1 ครั้ง / 1 session
และเริ่มใหม่ทุก 15 นาที
สามารถจำกัดงบรายวันได้ เช่น
ต้องการแสดงผลวันละไม่เกิน 20,000 ครั้ง จำนวน 10 วัน เป็นต้น