เริ่มงานเขียนที่ SMMSPORT เมื่อ 20 เมษายน 2555
คอลัมน์ที่เขียน